Công văn 874/BCT-TCCB 2023 rà soát danh sách cán bộ tham gia xét tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 874/BCT-TCCB

Công văn 874/BCT-TCCB của Bộ Công Thương về việc rà soát danh sách cán bộ tham gia xét tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:874/BCT-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thế Hiếu
Ngày ban hành:22/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 874/BCT-TCCB
V/v rà soát danh sách cán bộ tham gia xét tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2023

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

 

Căn cứ Thông báo số 1887-TB/HVCTQG ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về phân bổ chỉ tiêu đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2023 và Thông báo số 1900 - TB/HVCTQG ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tuyển sinh đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2023 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ trên cơ sở đã đăng ký nhu cầu đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2023, tổ chức rà soát, lập danh sách cán bộ đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét tuyển Cao cấp lý luận chính trị

1.1. Đối tượng xét tuyển

a) Trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) cấp Vụ, Cục thuộc Tổng cục và tương đương; cấp ủy viên, ban giám đốc, hội đồng thành viên (quản trị), trưởng ban (các đơn vị tương đương cấp ban) ở các tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước thuộc Bộ.

b) Phó Trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) cấp Bộ.

c) Phó trưởng phòng quy hoạch trưởng phòng cấp Vụ, Cục thuộc Tổng cục và tương đương, cấp Bộ. Quy hoạch các chức vụ quy định tại Điểm a, b.

d) Cán bộ có đủ 4 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên chính và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị và trong dự nguồn ngạch cao cấp (tương đương).

e) Giảng viên có đủ 5 năm trực tiếp giảng dạy lý luận chính trị ở các học viện, trường có nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị

1.2. Tiêu chuẩn

- Đảng viên chính thức.

- Tốt nghiệp đại học.

- Độ tuổi xét tuyển đối với hệ không tập trung: Nam từ 40 và Nữ từ 38 tuổi trở lên; đối với hệ tập trung: không giới hạn về độ tuổi độ tuổi.

2. Đối tượng và tiêu chuẩn xét tuyển Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị

2.1. Đối tượng

Thực hiện theo quy định tại mục 1.1 của Công văn này.

2.2. Tiêu chuẩn

- Đảng viên chính thức.

- Đáp ứng thêm một trong các tiêu chuẩn sau đây và tốt nghiệp trước ngày 09 tháng 7 năm 2021.

(1) Tốt nghiệp đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

(2) Tốt nghiệp đại học văn bằng 2 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền các chuyên ngành: Triết học Mác-Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Kinh tế chính trị học Mác-Lênin; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Chính trị học.

(3) Tốt nghiệp đại học và đã được cấp giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trước ngày 01 tháng 6 năm 2016 cho các trường hợp khi đi học là sinh viên, không thuộc đối tượng học cao cấp lý luận chính trị.

3. Tổ chức thực hiện

Thực hiện việc cử cán bộ tham gia xét tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị đúng tỷ lệ 1:1,2 (cử 1 cán bộ học hệ tập trung sẽ được cử 1,2 cán bộ học hệ không tập trung).

Bộ yêu cầu các đơn vị trên cơ sở đã đăng ký nhu cầu đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2023, tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh và lập danh sách cán bộ đủ tiêu chuẩn tham gia xét tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; sắp xếp danh sách theo thứ tự ưu tiên theo Phụ lục 1, 2, 3. Văn bản gửi về Bộ (thông qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10 tháng 3 năm 2023 để thẩm định trình Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt. Thông tin chi tiết liên hệ: Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ; Điện thoại: 0983385458; Email: [email protected]./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-
TT Nguyễn Sinh Nhật Tân (đ b/c);
- Lưu: VT, TCCB (NX Tùng).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Hiếu

 

Phụ lục 1

DANH SÁCH THAM GIA XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023
Lớp: Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung
(kèm theo Công văn số 874/BCT-TCCB ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Bộ Công Thương)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Năm Đảng viên chính thức

Trình độ chuyên môn

Hệ số lương

Phụ cấp trách nhiệm

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh quy hoạch

Diện ưu tiên

Ghi chú

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1.

Nguyễn Văn A

20/3/1982

 

Hà Nội

2009

ĐH

3,99

0,4

 

Phó Vụ trưởng

ĐTN

Học tại miền Bắc

2.

Phan Trần C

 

17/7/1980

Hải Dương

2015

ThS

4,4

0,6

 

Phó Tổng biên tập

NB

Học tại miền Trung

3.

Đinh Thế H

23/4/1977

 

Thái Nguyên

2017

TS

4,4

0,6

 

Phó Viện trưởng

MN

Học tại miền Nam

Lưu ý: Cách ghi Diện ưu tiên* (ĐTN: Đoàn Thanh niên; NB: Nhà báo; MN: Miền núi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2

DANH SÁCH THAM GIA XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023
Lớp: Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung
(kèm theo Công văn số 874/BCT-TCCB ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Bộ Công Thương)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Năm Đảng viên chính thức

Trình độ chuyên môn

Hệ s lương

Phụ cấp trách nhiệm

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh quy hoạch

Diện ưu tiên

Ghi chú

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1.

Nguyễn Văn A

20/3/1982

 

Hà Nội

2009

ĐH

3,99

0,4

 

Phó Vụ trưởng

ĐTN

Học tại miền Bắc

2.

Phan Trần C

 

17/7/1980

Hải Dương

2015

ThS

4,4

0,6

 

Phó Tổng biên tập

NB

Học tại miền Trung

3.

Đinh Thế H

23/4/1977

 

Thái Nguyên

2017

TS

4,4

0,6

 

Phó Viện trưởng

MN

Học tại miền Nam

Lưu ý: Cách ghi Diện ưu tiên* (ĐTN: Đoàn Thanh niên; NB: Nhà báo; MN: Miền núi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3

DANH SÁCH THAM GIA XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023
Lớp: Hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị
(kèm theo Công văn số 874/BCT-TCCB ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Bộ Công Thương)

STT

Ho và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Năm Đng viên chính thức

Trình độ chuyên môn

Hệ số lương

Phụ cấp trách nhiệm

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh quy hoạch

Bằng tốt nghiệp đi hc chuyên ngành và sau đại học

Diện ưu tiên

Ghi chú

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

(12)

(13)

1.

Nguyễn Văn A

20/3/1982

 

Hà Nội

2009

ĐH

3,99

0,4

 

Phó Vụ trưởng

 

ĐTN

Học tại miền Bắc

2.

Phan Trần C

 

17/7/1980

Hải Dương

2015

ThS

4,4

0,6

 

Phó Tổng biên tập

 

NB

Học tại miền Trung

3.

Đinh Thế H

23/4/1977

 

Thái Nguyên

2017

TS

4,4

0,6

 

Phó Viện trưởng

 

MN

Học tại miền Nam

Lưu ý: Cách ghi Diện ưu tiên* (ĐTN: Đoàn Thanh niên; NB: Nhà báo; MN: Miền núi).

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi