Công văn 5369/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 5369/BHXH-VP

Công văn 5369/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5369/BHXH-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành:15/12/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------------
Số: 5369/BHXH-VP
V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011
 
 

Kính gửi:
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 
 
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều cố gắng nâng cao tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân, góp phần cùng toàn Ngành hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện còn một số hạn chế cần phải khắc phục như: việc chấp hành nội quy, quy chế tại một số đơn vị trong Ngành chưa nghiêm túc, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ở một số đơn vị còn chưa đáp ứng yêu cầu; việc kiểm tra thực hiện quy định của Ngành chưa được thường xuyên; một số đơn vị còn buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra dẫn đến một số cán bộ, công chức, viên chức còn gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và người lao động đến giải quyết chính sách làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngành.
Để nâng cao chất lượng phục vụ theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Công văn số 45/UBTVQH13 ngày 27 tháng 10 năm 2011 về chế độ tiền lương, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đồng thời khắc phục những hạn chế nêu trên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Giám đốc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:
1. Thường xuyên báo cáo và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn; tăng cường phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2. Tăng cường các biện pháp đồng bộ và hiệu quả để phát triển nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội; quan tâm chỉ đạo sát sao công tác bảo hiểm y tế để phục vụ nhân dân khám chữa bệnh tốt hơn; tăng cường công tác giám định bảo hiểm y tế để ngăn ngừa, phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi lạm dụng, chiếm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
3. Niêm yết đầy đủ, công khai quy định về thủ tục giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại nơi tiếp dân; đồng thời quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân trong việc giải quyết chính sách nhằm thực hiện đúng, kịp thời quyền lợi cho mọi đối tượng tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
4. Đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là thủ tục hành chính; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành các hoạt động nghiệp vụ của Ngành; triển khai tốt các dự án công nghệ thông tin, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin, trang thông tin điện tử trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giữa các đơn vị đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ được thông suốt và kịp thời.
5. Thường xuyên tập huấn, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; phổ biến rộng rãi đến từng cán bộ, công chức, viên chức nội dung “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam” ban hành theo Quyết định số 3733/QĐ-BHXH ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ người lao động tốt hơn.
6. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám chữa bệnh; đồng thời chú trọng kiểm tra nội bộ trong việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ thu, chi, cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế, giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế … của cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các quy định của Ngành.
Tùy theo mức độ vi phạm để đình chỉ công tác, kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm đối với những cán bộ cố ý gây khó khăn, nhũng nhiễu cho tổ chức và cá nhân khi giải quyết chính sách.
7. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân … của tỉnh, thành phố để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế đến người dân nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện đảm bảo an sinh xã hội lâu dài.
8. Tiếp tục đẩy mạnh và cụ thể hóa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào các công việc, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, từng cá nhân, nâng cao năng lực, thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới.
Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm tổ chức phổ biến quán triệt nội dung văn bản này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và báo cáo Tổng Giám đốc kết quả triển khai, chậm nhất đến 31/12/2011 gửi báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Giao Văn phòng phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện văn bản này.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTB&XH; Nội vụ; Y tế; Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TH.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi