Công văn 527/TANDTC-TCCB 2019 đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 527/TANDTC-TCCB

Công văn 527/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:527/TANDTC-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành:12/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức , Tư pháp-Hộ tịch

tải Công văn 527/TANDTC-TCCB

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

Số: 527/TANDTC-TCCB
V/v
: Đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân………………………..

 

Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-TANDTC ngày 11/3/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2019; Tòa án nhân dân tối cao thông báo về việc tổ chức kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán (kỳ thi thứ hai) như sau:

I. Thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp

1. Chánh án Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, tỉnh Long An, tỉnh Phú Thọ, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

2. Thi nâng ngạch để bổ sung Thẩm phán cao cấp:

2.1. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có 04 chỉ tiêu,

2.2. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có 01 chỉ tiêu,

2.3. Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh có 08 chỉ tiêu.

- Đối tượng: Các trường hợp hiện đang công tác tại các Tòa án nhân dân trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

- Tiêu chuẩn, điều kiện: Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 4 (trừ điểm c) Điều 68 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; có trình độ Cao cấp lý luận chính trị hoặc Cử nhân chính trị; đang trong quy hoạch các chức vụ lãnh đạo của Ngành và phải còn thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên (tính từ ngày 01/9/2019).

II. Thi nâng ngạch Thm phán trung cấp

1. Đối tượng dự thi:

1.1. Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 944/TANDTC-TCCB ngày 28/12/2018 của Tòa án nhân dân tối cao), hiện chưa là Thẩm phán trung cấp, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định; đồng thời phải còn thời gian công tác từ đủ 06 tháng trở lên (tính từ ngày 01/9/2019).

1.2. Thẩm phán sơ cấp dự thi nâng ngạch để bổ sung Thẩm phán trung cấp cho các Tòa án nhân dân cấp tỉnh hiện còn thiếu; Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp cho Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 944/TANDTC-TCCB ngày 28/12/2018 của Tòa án nhân dân tối cao).

- Về chỉ tiêu: theo chỉ tiêu Thẩm phán trung cấp được phân bổ cho từng Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện còn thiếu, tính đến 31/8/2019.

Số Thẩm phán trung cấp còn thiếu

Thẩm phán sơ cấp cử đi dự thi

Cấp tỉnh:                 người

người

Cấp huyện:             người

người

- Về tiêu chuẩn, điều kiện:

Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 2 (trừ điểm c) Điều 68 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; đồng thời phải còn thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên (tính từ ngày 01/9/2019).

III. Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp

1. Đối tượng: Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định.

2. Về chỉ tiêu: theo chỉ tiêu Thẩm phán sơ cấp được phân bổ cho các Tòa án nhân dân cấp huyện còn thiếu tính đến 31/8/2019.

Số Thẩm phán sơ cấp còn thiếu

Thẩm tra viên, Thư ký cử đi dự thi

người

người

3. Về tiêu chuẩn, điều kiện:

Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1 (trừ điểm c) Điều 68 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; đồng thời, phải còn thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên (tính từ ngày 01/9/2019).

IV. Thời gian và địa điểm thi

1. Thời gian

- Thời gian ôn tập thi và thi: dự kiến tháng 8/2019 (sẽ có thông báo cụ thể sau).

2. Địa điểm thi: tại Học viện Tòa án.

V. Hồ sơ đăng ký dự thi.

Hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán làm 01 bộ (để trong túi bìa cứng có kích thước 250 x 340 x5 tnm) theo quy định tại Điều Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

Danh sách trích ngang (theo mẫu) và hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức-Cán bộ) và địa chỉ email: daotaotoaan@gmail.com trước ngày 25/7/2019 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Lưu ý: Những trường hợp không trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp trong đợt thi tháng 5/2019 không được tham dự kỳ thi này.

Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên rà soát và cử công chức thuộc quyền quản lý đăng ký dự thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp và chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật đối với người được cử tham dự kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các PCA TANDTC (để báo cáo);
- Các Chánh án TAND cấp cao (để biết);
- Lưu: VP, Vụ TCCB.

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC-CÁN BỘ
Trần Anh Tuấn

 

Biu s 3

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN CHỌN THẨM PHÁN SƠ CẤP

(Kèm theo Công văn số 527/TANDTC-TCCB ngày 12/7/2019 của Tòa án nhân dân tối cao)

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Chức danh, chức vụ

Trình độ chuyên môn

Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày tuyển dụng

Ngày bổ nhiệm vào ngạch (TK, TTV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

……, ngày…tháng…năm 2019
CHÁNH ÁN

 

Biu s 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN CẤP HUYỆN DỰ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN TRUNG CẤP

(Kèm theo Công văn số 527/TANDTC-TCCB ngày 12/7/2019 của Tòa án nhân dân tối cao)

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Chức vụ (nếu có)

Trình độ chuyên môn

Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày tuyển dụng

Ngày bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp lần đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

……, ngày…tháng…năm 2019
CHÁNH ÁN

 

Biu s 2

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH DỰ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN TRUNG CẤP
(Kèm theo Công văn số 527/TANDTC-TCCB ngày 12/7/2019 của Tòa án nhân dân tối cao)

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Chức vụ (nếu có)

Trình độ chuyên môn

Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày tuyển dụng

Ngày bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp (lần đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

……, ngày…tháng…năm 2019
CHÁNH ÁN

 

Biu s 4

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH DỰ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN CAO CẤP
(Kèm theo Công văn số 527/TANDTC-TCCB ngày 12/7/2019 của Tòa án nhân dân tối cao)

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Chức danh, chức vụ

Trình độ chuyên môn

Trình độ LLCT

Khóa hc đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày tuyển dụng

Ngày, tháng, năm bổ nhiệm TP trung cấp (lần đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

……, ngày…tháng…năm 2019
CHÁNH ÁN

 

 

                                                                    

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi