Công văn 4962/BNV-ĐT của Bộ Nội vụ về việc bồi dưỡng cán bộ công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ NỘI VỤ
-------
Số: 4962/BNV-ĐT
V/v: Bồi dưỡng CBCC xã năm 2018 thực hiện QĐ số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017
 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; căn cứ Điều 5, Điều 6 Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020,
Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí một khoản kinh phí thích hợp từ nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ từ ngân sách trung ương (ít nhất bằng số kinh phí đã bố trí năm 2015) và chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
1. Lập kế hoạch và triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức xã
Sở Nội vụ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của địa phương và của các cơ quan Trung ương để tổ chức các khóa bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã của địa phương theo các bộ tài liệu đã được ban hành, bảo đảm chất lượng, phù hợp với khả năng các nguồn kinh phí của địa phương và của Trung ương phân bổ năm 2018.
Đối tượng bồi dưỡng: Ưu tiên mở các lớp bồi dưỡng cho đối tượng trúng cử lần đầu; cán bộ, công chức xã ở các địa bàn khó khăn, còn thiếu và yếu về kiến thức, kỹ năng công tác, chuyên môn nghiệp vụ.
Chương trình bồi dưỡng: Căn cứ điều kiện, đặc điểm tình hình của địa phương, có thể tổ chức thành cụm để bồi dưỡng theo các chương trình đã ban hành. Biên soạn tài liệu và tổ chức lớp bồi dưỡng theo các chương trình đã được phê duyệt.
Thời gian bồi dưỡng: Bố trí thời gian bồi dưỡng cho phù hợp đối với mỗi lớp tùy theo đối tượng và điều kiện của từng địa phương. Đối với các lớp dài ngày, cần bồi dưỡng thành từng đợt, mỗi đợt không quá 05 ngày làm việc để cán bộ, công chức xã bảo đảm tốt công việc ở xã đã được phân công.
2. Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức xã
Việc quản lý, sử dụng kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và theo quy định của pháp luật.
Các địa phương chủ động huy động thêm nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn khác để hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đạt mục tiêu tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Báo cáo kế hoạch và kết quả bồi dưỡng cán bộ, công chức xã
Sau khi Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 của địa phương được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, Sở Nội vụ gửi một bản về Bộ Nội vụ trước ngày 30/4/2018 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.
Trước ngày 31/12/2018, Sở Nội vụ gửi báo cáo kết quả công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 về Bộ Nội vụ để tổng hợp.
Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, bố trí đủ kinh phí để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Bộ Nội vụ để thống nhất giải pháp tháo gỡ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Triệu Văn Cường;
- Sở Nội vụ các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ ĐT (8b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Triệu Văn Cường

thuộc tính Công văn 4962/BNV-ĐT

Công văn 4962/BNV-ĐT của Bộ Nội vụ về việc bồi dưỡng cán bộ công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4962/BNV-ĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Triệu Văn Cường
Ngày ban hành:14/09/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi