Công văn 4933/LĐTBXH-TCCB về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------
Số: 4933/LĐTBXH-TCCB
V/v:Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016
 
 

Kính gửi:
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH ngày 16/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, trong thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố đã triển khai, thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số đơn vị triển khai chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đồng bộ và thường xuyên. Ngoài ra, công tác này cũng còn hạn chế do việc bố trí biên chế trong đơn vị hành chính, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp chưa phù hợp với vị trí việc làm; một số trường hợp phải kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác; quy định về đối tượng, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác chưa đảm bảo thuận lợi trong việc áp dụng vào điều kiện thực tế của từng đơn vị.
Để khắc phục những hạn chế trên, đồng thời để thực hiện tốt quy định của pháp luật về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố:
1. Tiếp tục quán triệt mục đích, ý nghĩa và nội dung của việc chuyển đổi; tăng cường trách nhiệm trong việc đẩy mạnh thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc đơn vị và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (nếu có) thực hiện đồng bộ quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ và Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH ngày 16/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của đơn vị theo định kỳ và báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) kết quả thực hiện trước ngày 01/11 hàng năm (đối với năm 2016 trước ngày 20/12/2016).
Bộ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện theo quy định./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

thuộc tính Công văn 4933/LĐTBXH-TCCB

Công văn 4933/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4933/LĐTBXH-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành:08/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi