Công văn 3899/UBND-VX TP.HCM 2021 tăng cường quản lý cán bộ, NLĐ và thực hiện kiểm soát hiệu quả COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________

Số: 3899/UBND-VX
Về việc tăng cường quản lý cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động và thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;

- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

- Các Hội đặc thù thuộc Thành phố;

- Các Công ty, Tổng Công ty thuộc Thành phố.

 

 

Nhằm đảm bảo việc thực hiện các biện pháp phù hợp với quy định hiện hành, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo như sau:

1. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận - huyện, các Hội đặc thù thuộc Thành phố và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

- Khẩn trương rà soát lại quy chế làm việc, quy định của các cơ quan, đơn vị theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương; sự nghiêm túc, tính chấp hành trong công tác giữa cấp trên và cấp dưới; đảm bảo tuân thủ thứ bậc hành chính và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố; đồng thời có chế độ khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền.

- Kiểm soát chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng dẫn tại Công văn sổ 1913/STTTT-CNTT ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thường xuyên phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của cơ quan, đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.

- Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương, của Bộ Y tế và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. Nắm bắt thông tin qua báo chí, truyền thông, Cổng thông tin 1022, đơn thư phản ánh của người dân và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, hoạt động công vụ, công tác phòng chống dịch COVID-19 của công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc, kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh hoặc xử lý, khắc phục kịp thời vi phạm (nếu có).

- Báo cáo khẩn các trường hợp đột xuất và báo cáo định kỳ hàng tháng (ngày cuối của tháng) công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc và các hoạt động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị và các hoạt động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nếu để xảy ra sai phạm./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ban Tổ chức Thành ủy;

- Sở Nội vụ;

- Trường ĐHSG; Trường ĐHYK PNT;

- VPUB: CVP, các PVP;

- Các phòng CV;

- Lưu: VT (VX/TH).

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phan Văn Mãi

 

 

thuộc tính Công văn 3899/UBND-VX

Công văn 3899/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3899/UBND-VXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phan Văn Mãi
Ngày ban hành:23/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Cán bộ-Công chức-Viên chức , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Cán bộ-Công chức-Viên chức

Vui lòng đợi