Công văn 3549/BHXH-TCCB 2020 tạm thời hướng dẫn bổ sung một số quy định về công tác cán bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3549/BHXH-TCCB

Công văn 3549/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tạm thời hướng dẫn bổ sung một số quy định về công tác cán bộ
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3549/BHXH-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành:10/11/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 3549/BHXH-TCCB

V/v tạm thời hướng dẫn bổ sung một số quy định về công tác cán bộ

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:

 - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 - Các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thực hiện các quy định của Đảng và Chính phủ về công tác cán bộ, ngày 18/4/2019 Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 438/QĐ-BHXH kèm theo Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và kế toán trưởng các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam. Tuy nhiên, ngày 25/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có hiệu lực thực hiện từ 29/9/2020, trong đó có quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ và thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý.

Đ kịp thời triển khai một số nội dung theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính ph và chủ trương theo Nghị quyết số 182-NQ/BCS ngày 10/3/2020 của Ban Cán sự đng BHXH Việt Nam, trong khi chờ sửa đổi, bổ sung quy định của Ngành, ngoài Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-BHXH, BHXH Việt Nam tạm thời hướng dẫn b sung thêm một số nội dung về công tác cán bộ như sau:

I. Về trách nhiệm và thẩm quyền trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, viên chức quản lý.
1. Người đứng đầu, các thành viên trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đề xuất nhân sự và nhận xét, đánh giá đối với nhân sự được đề xuất.
2. Tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, nhận xét, đánh giá, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
3. Cá nhân, tập thể đề xuất bổ nhiệm phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về ý kiến đề xuất, nhận xét, đánh giá, kết luận tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác, ưu, khuyết điểm đối với nhân sự được đề xuất bổ nhiệm.
4. Bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, đề xuất nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
5. Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu quyết định bổ nhiệm chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình; lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về công tác cán bộ.
6. Công chức, viên chức được đề xuất, xem xét bổ nhiệm phải chịu trách nhiệm về việc kê khai lý lịch, hồ sơ cá nhân, kê khai tài sản, thu nhập của mình, giải trình các nội dung liên quan.
II. Về hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo và viên chức quản lý.
Ngoài thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và kế toán trưởng các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-BHXH, bổ sung thêm:
1. Bản nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình. Trường hợp nơi cư trú của bản thân khác với nơi cư trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của chi ủy nơi bản thân cư trú và nơi gia đình cư trú.
2. Bản Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự được đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.
3. Bản cam kết của nhân sự được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian giữ chức vụ.
III. Quy định về bổ nhiệm trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại đơn vị.
1. Đối với các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam.
a) Trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại đơn vị mà chức vụ của viên chức đang giữ ở đơn vị cũ tương đương hoặc cao hơn chức vụ viên chức dự kiến đảm nhiệm ở đơn vị mới hoặc trường hợp đổi tên đơn vị thì tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị mới họp thảo luận và có Nghị quyết thống nhất, Thủ trưởng đơn vị mới có tờ trình kèm theo Nghị quyết của tập thể lãnh đạo và cấp ủy trình Tổng Giám đốc (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, quyết định theo vị trí chức danh mới tương ứng.
b) Trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại đơn vị mà chức vụ của viên chức đang giữ ở đơn vị cũ thấp hơn chức vụ viên chức dự kiến đảm nhiệm ở đơn vị mới thì việc bổ nhiệm được thực hiện theo quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác.
2. Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
a) Trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại đơn vị mà chức vụ của viên chức đang giữ ở đơn vị cũ tương đương hoặc cao hơn chức vụ viên chức dự kiến đảm nhiệm ở đơn vị mới hoặc trường hợp đổi tên đơn vị thì tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh họp thảo luận và có Nghị quyết thống nhất.
- Đối với chức danh Trưởng phòng, Giám đốc BHXH cấp huyện, BHXH tỉnh có tờ trình kèm theo Nghị quyết của tập thể lãnh đạo và cấp ủy, gửi BHXH Việt Nam xem xét, phê duyệt. Trên cơ sở văn bản phê duyệt của BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh ban hành quyết định chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới tương ứng.
- Đối với chức danh Phó Trưởng phòng hoặc Phó Giám đốc BHXH cấp huyện, trên cơ sở Nghị quyết của tập thể lãnh đạo và cấp ủy BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH tỉnh ban hành quyết định chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới tương ứng.
b) Trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại đơn vị mà chức vụ của viên chức đang giữ ở đơn vị cũ thấp hơn chức vụ viên chức dự kiến đảm nhiệm ở đơn vị mới thì việc bổ nhiệm được thực hiện theo quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác.
IV. Về một số quy định trong việc bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý.
Ngoài những nội dung đã quy định tại Điều 8, Điều 21, Điều 22 Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và kế toán trưởng các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-BHXH, bổ sung thêm:
1. Trường hợp viên chức quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà chưa có quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý của cấp có thẩm quyền thì không được thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ quản lý hiện giữ. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ quản lý đó do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định.
2. Các trường hợp chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý:
a) Viên chức quản lý đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử;
b) Viên chức quản lý đang trong thời gian được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử đi học tập, công tác ở nước ngoài 03 tháng trở lên;
c) Viên chức quản lý đang trong thời gian điều trị nội trú từ 03 tháng trở lên tại các cơ sở y tế hoặc đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản.
3. Về điều kiện bổ nhiệm lại:
- Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.
V. Về thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý.
1. Việc xem xét, quyết định cho thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý được thực hiện trong các trường hợp sau:
a) Tự nguyện, chủ động xin thôi giữ chức vụ quản lý;
b) Do không đủ sức khỏe, hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao;
c) Vì các lý do chính đáng khác của viên chức.
2. Viên chức quản lý không được thôi giữ chức vụ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Đang đảm nhận nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật; nếu thôi giữ chức vụ ngay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích chung của cơ quan, đơn vị;
b) Đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của Đảng và pháp luật.
3. Trình tự, thủ tục xem xét cho thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý:
3.1. Đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc khác.
Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý của viên chức, Vụ Tổ chức cán bộ tiến hành các thủ tục:
- Làm việc với Thủ trưởng đơn vị nơi viên chức đang công tác để xác minh cụ thể lý do xin thôi giữ chức vụ;
- Gặp gỡ, trao đổi và nghe ý kiến của viên chức quản lý xin thôi giữ chức vụ quản lý.
a) Trường hợp viên chức rút đơn thì dừng việc xem xét.
b) Trường hợp viên chức không rút đơn, chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Vụ Tổ chức cán bộ thông báo kết quả làm việc với viên chức xin thôi giữ chức vụ quản lý để tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín. Việc giải quyết cho viên chức được thôi giữ chức vụ quản lý phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo, cấp ủy đồng ý; trường hợp đạt tỷ lệ 50% thì do Thủ trưởng đơn vị xem xét đề xuất. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, Thủ trưởng đơn vị có văn bản báo cáo Tổng Giám đốc (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét.
Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả làm việc nêu trên và lấy ý kiến của Phó Tổng Giám đốc phụ trách đơn vị, trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý.
3.2. Đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam.
Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý của viên chức, Phòng Tổ chức - Hành chính (Văn phòng) hoặc Thủ trưởng đơn vị trao đổi và nghe ý kiến của viên chức xin thôi giữ chức vụ quản lý.
a) Trường hợp viên chức rút đơn thì dừng việc xem xét.
b) Trường hợp viên chức không rút đơn, chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Phòng Tổ chức - Hành chính (Văn phòng) tổng hợp kết quả làm việc nêu trên, có văn bản báo cáo tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị xem xét, thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín. Việc giải quyết cho viên chức được thôi giữ chức vụ quản lý phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo, cấp ủy đồng ý; trường hợp đạt tỷ lệ 50% thì do Thủ trưởng đơn vị xem xét đề xuất. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, Thủ trưởng đơn vị có văn bản báo cáo BHXH Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, phê duyệt. Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả làm việc nêu trên và lấy ý kiến của Phó Tổng Giám đốc phụ trách đơn vị, trình Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt.
Trên cơ sở văn bản phê duyệt của BHXH Việt Nam, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc ban hành quyết định thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý.
3.3. Đối với Trưởng phòng thuộc BHXH tỉnh và Giám đốc BHXH huyện.
Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận đơn xin thôi giữ chức vụ của viên chức quản lý, Phòng Tổ chức cán bộ trao đổi và nghe ý kiến của viên chức quản lý xin thôi giữ chức vụ.
a) Trường hợp viên chức rút đơn thì dừng việc xem xét.
b) Trường hợp viên chức không rút đơn, chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả làm việc nêu trên, có văn bản báo cáo tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh xem xét, thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín. Việc giải quyết cho viên chức được thôi giữ chức vụ quản lý phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo, cấp ủy đồng ý; trường hợp đạt tỷ lệ 50% thì do Giám đốc BHXH tỉnh xem xét. BHXH tỉnh có văn bản báo cáo BHXH Việt Nam xem xét, phê duyệt.
Trên cơ sở văn bản phê duyệt của BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh ban hành quyết định thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý.
3.4. Đối với Phó Trưởng phòng thuộc BHXH tỉnh và Phó Giám đốc BHXH huyện và Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ thuộc BHXH huyện.
Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý của viên chức, Phòng Tổ chức cán bộ trao đổi và nghe ý kiến của viên chức quản lý xin thôi giữ chức vụ quản lý.
a) Trường hợp viên chức rút đơn thì dừng việc xem xét.
b) Trường hợp viên chức không rút đơn, chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả làm việc nêu trên, có văn bản báo cáo tập thể lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh xem xét, thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín. Việc giải quyết cho viên chức được thôi giữ chức vụ quản lý phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo, cấp ủy đồng ý; trường hợp đạt tỷ lệ 50% thì do Giám đốc BHXH tỉnh xem xét quyết định theo phân cấp và phân công công tác đối với viên chức vị trí việc làm phù hợp, đồng thời báo cáo về BHXH Việt Nam để tổng hợp theo dõi.
4. Viên chức quản lý xin thôi giữ chức vụ quản lý nhưng chưa được Thủ trưởng đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền đồng ý thì vẫn phải tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
5. Hồ sơ xem xét cho viên chức thôi giữ chức vụ quản lý:
a) Tờ trình của bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ;
b) Các văn bản có liên quan: Quyết định, văn bản kết luận, ý kiến của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đơn đề nghị của viên chức;
c) Biên bản hội nghị và biên bản kiểm phiếu.
6. Chế độ, chính sách đối với viên chức thôi giữ chức vụ. Viên chức quản lý sau khi có quyết định cho thôi giữ chức vụ được bố trí công tác phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bổ sung để Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TCCB (10b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Thế Mạnh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi