Công văn 2843/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2843/BNV-CCVC

Công văn 2843/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2843/BNV-CCVCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành:29/07/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------
Số: 2843/BNV-CCVC
V/v:Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
Qua các đợt thanh tra, kiểm tra về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức tại các Bộ, ngành, địa phương, vẫn còn có những thiếu sót, tồn tại và hạn chế, như: tuyển dụng nằm ngoài chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao; trình tự, thủ tục tuyển dụng chưa đúng quy định ... Để thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; đồng thời thực hiện tốt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt những nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm và đúng các quy định của Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
2. Đề nghị Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2014 và kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2014 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 53/2013/QH13 ngày 11/11/2013 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014: giữ nguyên biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã, trừ trường hợp đặc biệt lập thêm tổ chức mới hoặc phát sinh các nhiệm vụ mới theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
3. Các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đang thực hiện biên chế lớn hơn tổng biên chế được cấp hoặc cơ quan có thẩm quyền giao phải giải trình và báo cáo cụ thể với cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế; đồng thời phải có phương án sắp xếp giảm số biên chế vượt quá so với quy định để đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng và pháp luật về quản lý biên chế.
4. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không tự quy định các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức trái với Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
5. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thi nâng ngạch lên cán sự và tương đương, chuyên viên và tương đương; phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng vị trí và đúng tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch dự thi.
6. Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính.
7. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã được phân cấp cho Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền, không thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Bộ, ngành, địa phương có văn bản gửi Bộ Nội vụ để xem xét, hướng dẫn hoặc để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTT Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo):
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành (để thực hiện);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, CCVC (02).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi