Công văn 2026/BNV-ĐT của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn bổ sung kế hoạch triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã năm 2010, thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2026/BNV-ĐT

Công văn 2026/BNV-ĐT của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn bổ sung kế hoạch triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã năm 2010, thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2026/BNV-ĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Tiến Dĩnh
Ngày ban hành:24/06/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------------

Số: 2026/BNV-ĐT

V/v: hướng dẫn bổ sung kế hoạch triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã năm 2010, thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2010

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 về việc bổ sung dự toán chi năm 2010 để thực hiện Đề án trên.

Thực hiện các quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bổ sung kế hoạch triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã trong năm 2010: tổ chức thống kê thực trạng, chuẩn bị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2011 - 2015. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xác định được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; làm cơ sở để xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2011 - 2015 phù hợp, thiết thực.

- Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2004 - 2010; xây dựng kế hoạch và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2011 - 2015.

- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã phải bám sát mục tiêu cụ thể, đối tượng và các giải pháp chủ yếu của Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg.

- Bảo đảm hiệu quả việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã được bổ sung trong dự toán chi năm 2010.

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng trang bị trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đạt tiêu chuẩn quy định đối với cán bộ, công chức xã.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ NĂM 2010

1. Bổ sung kế hoạch năm 2010 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã và tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện

- Bổ sung kế hoạch năm 2010 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg cần tập trung kinh phí được bổ sung theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức xã. Trong đó, cần đặc biệt ưu tiên cho các xã khó khăn thuộc 61 huyện nghèo, 30 huyện cận nghèo và 74 huyện vùng núi, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc để đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã đã quy định, đồng thời hoàn thành mục tiêu cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2006.

- Thực hiện bổ sung kế hoạch năm 2010 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã cần hoàn thành trong tháng 6/2010, gắn với công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức xã để xây dựng, kiện toàn chính quyền xã đáp ứng cho nhiệm kỳ tới và giai đoạn tiếp theo.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; kịp thời chỉ đạo, uốn nắn, bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng kinh phí đúng mục đích, thiết thực, hiệu quả.

2. Phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc tổ chức thống kê thực trạng trình độ của cán bộ, công chức xã và tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo đối với cán bộ, công chức xã giai đoạn 2011 - 2015

Để xác định được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo từng chức danh, vị trí việc làm của cán bộ, công chức xã phục vụ cho việc xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Nội vụ tiến hành 2 hoạt động liên quan đến các địa phương:

- Thống kê thực trạng trình độ cán bộ, công chức xã, dự kiến sẽ được triển khai trong tháng 6/2010. Đối với hoạt động này, các địa phương căn cứ vào nội dung văn bản và biểu mẫu do Bộ Nội vụ hướng dẫn, lập báo cáo thống kê thực trạng trình độ cán bộ, công chức xã theo từng đơn vị hành chính xã, huyện, tỉnh, báo cáo về Bộ Nội vụ.

- Tổ chức điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo đối với cán bộ, công chức xã giai đoạn 2011 - 2015, dự kiến sẽ được triển khai từ tháng 7 - 10/2010. Bộ Nội vụ sẽ có văn bản gửi các địa phương được lựa chọn đại diện cho các khu vực, các vùng trên toàn quốc để tiến hành điều tra, khảo sát và tổ chức tập huấn công tác điều tra, khảo sát. Kết quả điều tra, khảo sát là một trong những cơ sở để xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2011 - 2015. Các địa phương có kế hoạch bố trí nhân sự, phối hợp với Bộ Nội vụ trong toàn bộ quá trình điều tra, khảo sát. Kinh phí do Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm.

3. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2011 - 2015

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã hàng năm và trong giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến năm 2015 và năm 2020. Các địa phương có thể xây dựng thành một Đề án độc lập hoặc là một hợp phần của Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của tỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 664/BLĐTBXH-TCDN ngày 09 tháng 3 năm 2010. Công việc này được triển khai ngay và giao cho Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối, chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện.

4. Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2004 - 2010

Thực hiện Quyết định số 85/2002/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, từ năm 2003. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành một số quyết định quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cấp xã. Cụ thể:

- Quyết định số 03/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010;

- Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

- Quyết định số 31/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010;

- Quyết định số 34/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số;

- Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010;

- Quyết định số 28/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2007 - 2010;

- Quyết định số 106/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Một số giải pháp tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị cơ sở vùng Tây Bắc giai đoạn 2007 - 2010”.

Các địa phương tổ chức tổng kết, cần đánh giá đầy đủ kết quả, những mặt được và hạn chế theo các nội dung trong các quyết định nêu trên; rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2004 - 2010; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2011 - 2015. Báo cáo tổng kết cần nêu rõ thực trạng, phân tích sâu và có số liệu so sánh về số lượng, cơ cấu, giới tính, chất lượng cán bộ, công chức ở các vùng nông thôn (xã) và vùng đô thị (phường, thị trấn) tại thời điểm cuối năm 2003; năm đầu và năm cuối của Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương gửi văn bản Báo cáo tổng kết về Bộ Nội vụ (qua Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức) để tổng hợp chung.

Để làm tốt công tác này, ngay từ đầu quý III/2010, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch hướng dẫn các đơn vị hành chính trực thuộc và giao cho Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối, chủ trì việc xây dựng kế hoạch hướng dẫn và chuẩn bị tổ chức tổng kết ở cấp tỉnh. Việc tổ chức tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2004 - 2010 cần được tổ chức vào cuối năm 2010.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2010 thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phó TTgCP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ ĐT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi