Công văn 1787/BNV-TCBC thực hiện Nghị định 62/2020 và Nghị định 106/2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1787/BNV-TCBC

Công văn 1787/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định 62/2020/NĐ-CP, Nghị định 106/2020/NĐ-CP và Văn bản 188/VPCP-TCCV
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1787/BNV-TCBCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành:27/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Số: 1787/BNV-TCBC
V/v thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và Văn bản số 188/VPCP-TCCV

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 62/2020/NĐ-CP); Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 106/2020/NĐ-CP) và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 188/VPCP-TCCV ngày 25/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về biên chế công chức và biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022 - 2030 (sau đây gọi tắt là Văn bản số 188/VPCP-TCCV), Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành, địa phương) triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 188/VPCP-TCCV, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 3725/BNV-TCBC ngày 28/7/2020, Văn bản số 5168/BNV-TCBC ngày 01/10/2020, Văn bản số 437/BNV-TCBC ngày 01/02/2021 và Văn bản số 1538/BNV-TCBC ngày 13/4/2021 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa có văn bản gửi Bộ Nội vụ theo yêu cầu tại các văn bản nêu trên dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện 02 Nghị định này, đặc biệt là việc giao, thẩm định biên chế công chức, viên chức năm 2022 và các năm sau của các Bộ, ngành, địa phương. Do vậy, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tại các Văn bản nêu trên, sớm gửi Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến, hoàn thiện văn bản và ban hành theo thẩm quyền.

2. Đối với các bộ, ngành, địa phương: Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm và xác định cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức gắn với sắp xếp lại cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và Văn bản số 188/VPCP-TCCV, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, sớm triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/hợp);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi