Công văn 1734/VPCP-QHĐP 2020 bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

---------

Số: 1734/VPCP-QHĐP

V/v Bầu bổ sung Phó Chủ tịch

UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm

kỳ 2016-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 

Xét đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại công văn số 725/UBND-NC ngày 27 tháng 02 năm 2020; ý kiến của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1102/TTr-BNV ngày 04 tháng 03 năm 2020 về việc báo cáo trước khi bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Bộ Nội vụ về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thực hiện đúng quy trình, thủ tục bầu chức vụ Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh, kiểm tra về các thông tin, nội dung báo cáo tại các văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ, y ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Quảng Trị;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, TCCV; TGĐ Cổng TTĐT; VPBCSĐCP;

- Lưu: VT, QHĐP (3b) Thuy

B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 1734/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:1734/VPCP-QHĐPNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành:06/03/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!