Công văn 129/TANDTC-TCCB 2023 tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 129/TANDTC-TCCB

Công văn 129/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:129/TANDTC-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Mai Văn Nam
Ngày ban hành:23/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________

Số: 129/TANDTC-TCCB
V/v tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

 

 

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Công văn số 4720-CV/BTCTW ngày 16/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (1) báo cáo tình hình thực hiện, kết quả triển khai 10 năm thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW theo đề cương và (2) tổng hợp số liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức từ năm 2013 đến năm 2022 (có đề cương và biểu mẫu kèm theo).

Đề nghị gửi báo cáo và số liệu về Toà án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức- Cán bộ- và qua email: [email protected] trước ngày 03/03/2023 để tổng hợp trình lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao./.

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực TANDTC (để báo cáo);
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);
- Lưu: Vụ TCCB, P5.

TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC-CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNGMai Văn Nam

 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

về tổng kết 10 năm thực hiện quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/2/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt Quy định số 164-QĐ/TW tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Việc cụ thể hóa Quy định số 164-QĐ/TW tại cơ quan, đơn vị, địa phương: Thống kê các văn bản đã ban hành (quy định, quy chế, hướng dẫn, kế hoạch...) và gửi kèm theo Báo cáo tổng kết.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về đối tượng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức (Điều 1).

2. Về mục tiêu, yêu cầu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức (Điều 2).

3. Về thời gian bồi dưỡng, cập nhật kiến thức (Điều 3).

4. Về nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức (Điều 4 của Quy định số 164-QĐ/TW và khung chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho đối tượng 3, 4 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành).

5. Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong bồi dưỡng, cập nhật kiến thức (Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Quy định số 164-QĐ/TW).

6. Về tinh thần, trách nhiệm của cán bộ tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức (Điều 13).

7. Tổng hợp số liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức từ năm 2013 đến năm 2022 (theo phụ lục gửi kèm).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

(Về đối tượng, nội dung, thời gian, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, công tác tổ chức bồi dưỡng...)

1. Ưu điểm.

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

3. Nguyên nhân.

4. Bài học kinh nghiệm.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Sửa đổi, bổ sung Quy định số 164-QĐ/TW: Nêu rõ những nội dung còn phù hợp; những nội dung không còn phù hợp; những nội dung cần sửa đổi, bổ sung (đối tượng, nội dung, thời gian, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, công tác tổ chức bồi dưỡng...).

2. Xây dựng Quy định mới thay thế Quy định số 164-QĐ/TW.

3. Các đề xuất, kiến nghị khác.

 

 

PHỤ LỤC

Tổng hợp số liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức trong 10 năm (2013-2022)

 

1. Đối tượng 2

Năm

Tổng số cán bộ

Họ tên, chức vụ

Tên lớp

Số ngày

Đơn vị tổ chức

2013

 

1.

   

2.

   

     

2022

     
  

Tổng

   

2. Đối tượng 3

2.1. Tổ chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương

Năm

Tổng số cán bộ

Tổng số lớp

Tổng số học viên

Ghi chú

2013

    

 

2022

    
  

Tổng:

Tổng:

 

* Liệt kê tên lớp và thời gian bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo lĩnh vực chuyên môn:

TT

Tên lớp

Thời gian

Ghi chú

 

 
    

2.2. Cử cán bộ bồi dưỡng ở Trung ương

Năm

Tên lớp

Số cán bộ

Số ngày

Đơn vị tổ chức

Ghi chú

2013

1. Lớp bồi dưỡng...

    

2. Lớp bồi dưỡng...

    

     

2022

     
  

Tổng

   

3. Đối tượng 4

3.1. Tổ chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương

Năm

Tổng số cán bộ

Tổng số lớp

Tổng số học viên

Ghi chú

2013

    

...

...

...

...

 

2022

    
  

Tổng:

Tổng:

 

* Liệt kê tên lớp và thời gian bồi dưỡng, cập nhật hến thức theo lĩnh vực chuyên môn:

TT

Tên lớp

Thời gian

Ghi chú

...

...

...

 

...

...

...

 
    

3.2. Cử cán bộ bồi dưỡng ở Trung ương

Năm

Tên lớp

Số cán bộ

Số ngày

Đơn vị tổ chức

Ghi chú

2013

1. Lớp bồi dưỡng...

    

2. Lớp bồi dưỡng...

    

     

2022

     
  

Tổng

   

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi