Công văn 1150/BNN-TCCB 2019 về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 1150/BNN-TCCB
V/v: Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CCVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

 

Thực hiện Chthị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn s110/HCQG-QLBD ngày 24/01/2018 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc chiêu sinh các khóa bi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2019, Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị

Rà soát, lựa chọn, lập kế hoạch bồi dưỡng công chức, viên chức lãnh đạo quản lý cấp Vụ và tương đương, cấp phòng và tương đương và nguồn quy hoạch các chức danh trên đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chthị s 28/CT-TTg:

- Đảm bảo đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định.

- Đảm đảm đến hết năm 2021, 100% công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Báo cáo thực trạng và kế hoạch bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu trên của đơn vị (mẫu báo cáo và thông tin chi tiết kế hoạch bồi dưỡng các lớp cấp Vụ gửi kèm theo) gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/3/2019 (đồng thời gửi file mềm đến địa chỉ email: thuta.tccb@mard.gov.vn).

2. Đối với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I, II

- Rà soát, đánh giá, biên soạn lại tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo cấp Phòng theo hướng: Bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt; bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng; cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng.

- Tập trung tổ chức các khóa bồi dưỡng công chức, viên chức lãnh đạo quản lý cấp Phòng. Lưu ý về thời gian và địa điểm tổ chức các lớp bồi dưng đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho học viên; chú trọng mời đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm thực tế để tham gia giảng dạy.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trư
ng Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ TCCB (để b/c);
- Trường Cán bộ QLNN và PTNT
I, II (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Ngô Hồng Giang

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 1150/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức viên chức
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1150/BNN-TCCB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Hồng Giang
Ngày ban hành: 21/02/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!