Công văn 10829/VPCP-KSTT 2018 về thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 10829/VPCP-KSTT
V/v: Thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện các văn bản nêu trên, các Bộ, ngành, địa phương đã chuyển nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Tổ chức Pháp chế, Sở Tư pháp về Văn phòng Bộ, cơ quan, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kiện toàn đội ngũ những người làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên cả nước.

Đtạo thuận lợi trong việc theo dõi, đôn đốc và phối hợp triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giữa cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị làm công tác này tại các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin liên hệ của lãnh đạo Văn phòng phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cán bộ công tác tại bộ phận một cửa (theo mẫu tổng hợp gửi kèm theo), gửi Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) trước ngày 17 tháng 11 năm 2018 để tổng hợp chung (bản điện tử gửi vào địa chỉ hộp thư: phanvananh@thutuchanhchinh.vn)./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN (để báo cáo);
- Lưu: VT, KSTT (2).Va
90

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM SOÁT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngô Hải Phan

 

Danh sách lãnh đạo Văn phòng phụ trách công tác kiểm soát TTHC, cán bộ công tác tại bộ phận một cửa và cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của các Bộ, ngành, địa phương

STT

Họ và tên

Nam /Nữ

Năm sinh

Chức vụ

Thông tin liên hệ

Lãnh đạo Văn phòng phụ trách (Họ tên, chức vụ, số điện thoại)

Ghi chú

Số điện thoại cđịnh

Số điện thoại di động

Địa chỉ email

 

 

Tên cơ quan/địa phương

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 10829/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 10829/VPCP-KSTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Hải Phan
Ngày ban hành: 08/11/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!