Chỉ thị 10/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------------
Số: 10/2013/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2013
 
CHỈ THỊ
Về tăng cường quản lý cán bộ, công chức,
viên chức và người quản lý doanh nghiệp
--------------------------------
 
 
Để góp phần thực hiện tốt việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; đồng thời, thực hiện Công văn số 1530/BNV-CCVC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:
1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện (gọi chung là các đơn vị) thực hiện nghiêm các nội dung sau:
a) Tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp, cụ thể đối với các công tác:
- Tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp;
- Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức, miễn nhiệm, từ chức;
- Thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm;
- Giải quyết thôi việc, nghỉ hưu.
b) Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành đầy đủ các quy chế, quy tắc áp dụng tại cơ quan (quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức…); đồng thời thực hiện việc phân công công việc cụ thể, rõ ràng và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (tiến độ, chất lượng, kết quả). Các đơn vị cần xem đây là căn cứ quan trọng để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
c) Tăng cường tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức không được làm; các vi phạm về bảo đảm thời gian làm việc, đi muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính; vi phạm quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các vi phạm khác trái với thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật.
d) Đẩy mạnh việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập.
đ) Chấn chỉnh và đưa chế độ báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức vào nề nếp; bảo đảm các báo cáo thống kê khi gửi về các cấp có thẩm quyền phải chính xác, đầy đủ và đúng thời gian quy định.
2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:
a) Thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy chế tiếp công dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các bộ phận trực tiếp với dân trong bộ máy chính quyền địa phương; phát hiện và báo cáo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về những vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức;
b) Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 
c) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo quản tài sản, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự cơ quan. 
3. Tổ chức thực hiện:
a) Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm khi để cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị vi phạm Chỉ thị này. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm (trước ngày 10 của tháng cuối quý, 6 tháng, năm) báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ).
b) Giao Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên tại các cơ quan, đơn vị; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề xuất và ý kiến khác về các giải pháp tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để chỉ đạo giải quyết./.
 
                                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                    KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                   Lê Hoàng Quân
 
        

thuộc tính Chỉ thị 10/2013/CT-UBND

Chỉ thị 10/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10/2013/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:20/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức

tải Chỉ thị 10/2013/CT-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi