Tăng giảm cỡ chữ:

Xin ra khỏi Đảng có được kết nạp lại không?

Bên cạnh việc có nhiều người muốn được vào Đảng thì cũng có trường hợp muốn xin ra khỏi Đảng. Tuy nhiên, nếu đã xin ra khỏi Đảng thì người đó có được kết nạp lại không?


Khi nào Đảng viên được xin ra khỏi Đảng?

Như đã biết, để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, quần chúng phải đáp ứng nhiều yêu cầu nghiêm khắc như:

- Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của Đảng viên;

- Có lý lịch rõ ràng, trong sáng, phải được thẩm tra lý lịch khắt khe không chỉ với bản thân người xin kết nạp mà còn với người thân của họ; là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm trong thực tế;

- Được 02 Đảng viên chính thức giới thiệu và trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng…

Tuy nhiên, vì nhiều lý do nếu Đảng viên muốn xin ra khỏi Đảng thì phải làm đơn, nêu rõ lý do xin ra khỏi Đảng và báo cáo chi bộ (theo khoản 11.2 Điều 11 Hướng dẫn số 01-HD/TW).

Chi bộ, Đảng ủy bộ phận hoặc Đảng ủy cơ sở sẽ xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho người này ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách Đảng viên.

Đặc biệt, quy định này nêu rõ, chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng những Đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách Đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.

Đồng thời, tại Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 về thi hành kỷ luật trong Đảng cũng khẳng định:

Nếu Đảng viên chính thức vi phạm nghiêm trọng đến mức phải khai trừ thì phải khai trừ, không áp dụng biện pháp xóa tên, không chấp nhận việc xin ra khỏi Đảng.

Như vậy, nếu có lý do chính đáng, chưa vi phạm về tư cách, làm đơn xin ra khỏi Đảng thì Đảng viên sẽ được xem xét, quyết định cho ra khỏi Đảng theo quy định. Nếu có vi phạm thì phải xử lý kỷ luật Đảng sau đó mới xem xét cho ra khỏi Đảng.

Xin ra khỏi Đảng có được kết nạp lại không

Xin ra khỏi Đảng có được kết nạp lại không? (Ảnh minh họa)


Làm đơn xin ra khỏi Đảng không được xem xét kết nạp lại?

Một người đã ra khỏi Đảng chỉ được xem xét kết nạp lại nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm 3.5.1 khoản 3.5 Điều 3 Quy định 29-QĐ/TW:

- Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng như từ 18 tuổi trở lên, qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm…

- Làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng sau ít nhất 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng, được Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Thực hiện đúng theo thủ tục kết nạp Đảng viên.

Đồng thời, sẽ không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do tự bỏ sinh hoạt Đảng, làm đơn xin ra khỏi Đảng trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn, gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; bị kết án vì tội tham nhũng, về tội nghiêm trọng trở lên.

Đặc biệt: Những Đảng viên được kết nạp lại phải trải qua thời gian dự bị và chỉ được kết nạp lại một lần.

Như vậy, có thể thấy, trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn, những trường hợp khác Đảng viên làm đơn xin ra khỏi Đảng đều không được xem xét, kết nạp lại.

Về vấn đề kết nạp lại Đảng viên, bạn đọc có thể theo dõi thêm bài viết dưới đây:

>> Bị khai trừ khỏi Đảng, Đảng viên vẫn được kết nạp lại?

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Đảng viên