Tăng giảm font chữ:

4 mức đánh giá, xếp loại viên chức mới nhất từ 20/8/2020

Để cập nhật các quy định mới liên quan đến đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90 năm 2020 với nhiều nội dung đáng chú ý. Trong đó phải kể đến việc xếp loại viên chức từ 20/8.

Theo quy định tại Điều 42 Luật Viên chức năm 2010, hàng năm, viên chức được đánh giá, xếp loại theo 04 mức:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Hoàn thành nhiệm vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 13/8 vừa rồi, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng của đối tượng này thay thế cho Nghị định 56 năm 2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung với những tiêu chí cụ thể như sau:

Viên chức

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Tiêu chí 3

Tiêu chí 4

1

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Lãnh đạo

- Thực hiện tốt tiêu chí 1

- Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao

 - Hoàn thành 100%;

- Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao

- Ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức

- Hoàn thành tất cả nhiệm vụ, chỉ tiêu

- Ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức

- 100% được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên

- Trong đó, ít nhất 70% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Không phải lãnh đạo

Thực hiện tốt

- Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao

 

 

2

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Lãnh đạo

- Đáp ứng tiêu chí 1

- Đáp ứng tiêu chí về chức trách, nhiệm vụ được giao

Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả

Hoàn thành tất cả chỉ tiêu, nhiệm vụ

- Ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

- 100% được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Trong đó, 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Không phải lãnh đạo

Đáp ứng

Hoàn thành 100% nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả

 

 

3

Hoàn thành nhiệm vụ

Lãnh đạo

- Đáp ứng tiêu chí 1

- Đáp ứng tiêu chí về chức trách, nhiệm vụ được giao

Hoàn thành

Trong đó không quá 20% tiêu chí chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp

Hoàn thành trên 70% chỉ tiêu, nhiệm vụ

Ít nhất 70% được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên

Không phải lãnh đạo

Đáp ứng

Hoàn thành

Trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp

 

 

Trong đó, các tiêu chí được quy định cụ thể như sau:

- Tiêu chí 1: Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức gồm: Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật;

- Tiêu chí 2: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao;

- Tiêu chí 3: Tiêu chí về việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách (chỉ áp dụng với viên chức lãnh đạo);

- Tiêu chí 4: Tiêu chí về mức độ hoàn thành của đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp.

xếp loại viên chức từ 20/8
4 mức đánh giá, xếp loại viên chức từ 20/8/2020 mới nhất (Ảnh minh họa)

 

Riêng mức độ không hoàn thành nhiệm vụ, Điều 15 Nghị định 90 quy định:

Với viên chức không phải quản lý, lãnh đạo:

- Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

- Tiêu chí chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đạt trên 50%;

- Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Với viên chức quản lý, lãnh đạo:

- Đạt các tiêu chí như với viên chức không phải quản lý, lãnh đạo nêu trên;

- Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

- Đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Trên đây là tổng hợp 04 mức đánh giá, xếp loại viên chức mới nhất áp dụng từ 20/8/2020 căn cứ theo các tiêu chí cụ thể. Nghị định 90 này không chỉ nêu chi tiết các tiêu chí đánh giá viên chức mà còn cả đối tượng công chức. Độc giả có thể tham khảo thêm bài viết dưới đây:

>> Nghị định 90: Tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức mới nhất 2020

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: viên chức