11 văn bản quan trọng mọi cán bộ, công chức xã đều phải biết

Để thuận tiện cho việc nghiên cứu các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã, dưới đây, LuatVietnam tổng hợp danh sách 11 văn bản vô cùng quan trọng liên quan đến các đối tượng này.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/20/11-van-ban-lien-quan-den-can-bo-cong-chuc-cap-xa_2003115733.doc

STT

Tên văn bản

Nội dung

LUẬT

1

Luật Cán bộ, công chức 22/2008/QH12

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, số 52/2019/QH14

NGHỊ ĐỊNH

3

Nghị định 92/2009/NĐ-CP

Chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

4

Nghị định 204/2004/NĐ-CP

Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

5

Nghị định 34/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

6

Nghị định 112/2011/NĐ-CP

Công chức xã, phường, thị trấn

7

Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

8

Nghị định 46/2010/NĐ-CP

Thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

THÔNG TƯ

9

Thông tư 03/2007/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật công chức cấp xã

10

Thông tư 13/2019/TT-BNV

Hướng dẫn về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

11

Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH

Hướng dẫn thực hiện chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Trên đây là một số văn bản quan trọng liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/20/11-van-ban-lien-quan-den-can-bo-cong-chuc-cap-xa_2003115733.doc

>> 6 quy định mới từ 25/12/2019 mọi cán bộ, công chức xã cần biết

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục