Văn bản chính thức về chế độ tiền lương mới: Bao giờ ban hành?

Chính sách cải cách tiền lương đã được Quốc hội thống nhất áp dụng từ ngày 01/7/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có văn bản quy định cụ thể. Theo dõi ngay bài viết để biết văn bản chính thức về chế độ tiền lương mới bao giờ ban hành.

Văn bản chính thức về chế độ tiền lương mới bao giờ ban hành?

Tại Nghị quyết 01/NQ-CP về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Quốc hội đã có những chỉ đạo quan trọng liên quan đến việc cải cách tiền lương.

Theo đó, Bộ Nội vụ là cơ quan được giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, thời hạn hoàn thành trong tháng 5/2024.

Như vậy, văn bản chính thức về chế độ tiền lương mới sẽ sớm được ban hành trong tháng 5/2024.

Văn bản chính thức về chế độ tiền lương mới bao giờ ban hành?
Văn bản chính thức về chế độ tiền lương mới bao giờ ban hành? (Ảnh minh họa)

Văn bản chính thức về chế độ tiền lương mới sẽ có nội dung gì?

Nghị quyết 27-NQ/TW ban hành ngày 21/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương là văn bản vạch ra chủ trương của Nhà nước về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động khối doanh nghiệp.

Tại Nghị quyết 01, Chính phủ cũng yêu cầu việc cải cách chính sách tiền lương phải được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Vì vậy, các văn bản chính thức về chế độ tiền lương mới về cơ bản sẽ cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 27:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang:

- Thiết kế bảng lương mới với mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể (bãi bỏ mức lương cơ sở);

- Cơ cấu tiền lương mới bao gồm:

  • Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).
  • Ngoài ra, bổ sung quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

- Xây dựng hệ thống 05 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành:

  • Bảng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

  • Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch, chức danh nghề nghiệp áp dụng chung đối với công chức, viên chức;

  • Bảng lương sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an, sĩ quan quân đội;

  • Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an, quân nhân chuyên nghiệp;

  • Bảng lương công nhân công an, công nhân quốc phòng.

- Chuyển xếp lương cũ sang lương mới không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

- Bãi bỏ một số khoản phụ cấp như: Phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp độc hại, nguy hiểm… Quy định mới về chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối cho từng cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

- Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động với người làm công việc thừa hành, phục vụ.

- Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp

- Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình, đặt trong mối quan hệ cung - cầu lao động, chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động, việc làm, thất nghiệp, khả năng chi trả của doanh nghiệp...

- Về cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập:

Các doanh nghiệp được tự quyết định chính sách tiền lương, bao gồm: thang, bảng lương, định mức lao động. Trong đó phải trả lương cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước công bố trên cơ sở thoả ước lao động tập thể.

- Nhà nước công bố mức lương tối thiểu vùng theo tháng, theo giờ, tiền lương bình quân trên thị trường, không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp và người lao động thương lượng, thoả thuận tiền lương, ký hợp đồng lao động và trả lương gắn với năng suất và kết quả lao động.

- Doanh nghiệp và tổ chức đại diện người lao động thương lượng, thoả thuận về tiền lương, tiền thưởng, các chế độ khuyến khích khác trong thoả ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Trên đây là thông tin về: Văn bản chính thức về chế độ tiền lương mới bao giờ ban hành?

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục