Tăng giảm font chữ:

Từ ngày 01/7/2019, ai được tăng lương nhiều nhất?

Như thông tin đã được LuatVietnam đưa nhiều lần trước đây, từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng. Theo đó, tất cả cán bộ, công chức, viên chức đều được tăng lương. Vậy đối tượng nào sẽ được tăng lương nhiều nhất?

Hiện nay, lương cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng theo cách tính được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tức:  Mức lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở.

Do vậy, đối tượng nào có hệ số lương càng cao, mức lương cũng sẽ tăng cao tương ứng. Cụ thể như sau:


Đối với cán bộ lãnh đạo Nhà nước

Theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11, Chủ tịch nước hiện đang giữ hệ số lương 13,0 - cũng là hệ số lương cao nhất trong tất cả chức danh lãnh đạo.

- Mức lương trước ngày 01/7/2019: 1.390.000 đồng x 13 = 18.070.000 đồng/tháng

- Mức lương từ ngày 01/7/2019: 1.490.000 đồng x 13 = 19.370.000 đồng/tháng (tăng 1.300.000 đồng/tháng).


Đối với công chức trong cơ quan Nhà nước

Theo Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, hệ số lương cao nhất là 8,0 (bậc 6, công chức loại A3, nhóm 1).

Đối tượng công chức có thể giữ bậc lương này là: Chuyên viên cao cấp; Thanh tra viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp thuế; Kiểm toán viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng; Kiểm tra viên cao cấp hải quan; Thẩm kế viên cao cấp; Kiểm soát viên cao cấp thị trường.

- Mức lương trước ngày 01/7/2019 là: 1.390.000 đồng x 8 = 11.120.000 đồng/tháng

- Mức lương từ ngày 01/7/2019 là: 1.490.000 đồng x 8 = 11.920.000 đồng/tháng (tăng 800.000 đồng/tháng).

Xem thêm: Bảng lương cán bộ, công chức năm 2019

Từ ngày 01/7/2019, ai được tăng lương nhiều nhất?

Lương công chức tăng nhiều nhất 800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2019 (Ảnh minh họa)


Đối với giáo viên, giảng viên trong các trường công lập


* Đối với giảng viên:

Theo Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, hệ số lương cao nhất của giảng viên là 8,0 (bậc 6, viên chức loại A3, nhóm 1).

Hệ số lương nêu trên có thể áp dụng đối với: Giáo sư và giảng viên cao cấp.

- Mức lương trước ngày 01/7/2019 là: 1.390.000 đồng x 8 = 11.120.000 đồng/tháng

- Mức lương từ ngày 01/7/2019 là: 1.490.000 đồng x 8 = 11.920.000 đồng/tháng (tăng 800.000 đồng/tháng).


* Đối với giáo viên

Cũng theo Bảng lương trên, hệ số lương cao nhất của giáo viên là 6,38 (bậc 6, viên chức loại A2, nhóm 2).

Hệ số lương nêu trên có thể áp dụng đối với: Giáo viên trung học cao cấp.

- Mức lương trước ngày 01/7/2019 là: 1.390.000 đồng x 6,38 = 8.868.200 đồng/tháng

- Mức lương từ ngày 01/7/2019 là: 1.490.000 đồng x 6,38 = 9.506.200 đồng/tháng (tăng 638.000 đồng/tháng).

Xem thêm: Bảng lương giáo viên mầm non năm 2019

 

Đối với bác sĩ trong các bệnh viện công lập

Theo Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV, hệ số lương cao nhất của bác sĩ là 8,0 (bậc 6). Hệ số lương này áp dụng với bác sĩ cao cấp.

- Mức lương trước ngày 01/7/2019 là: 1.390.000 đồng x 8 = 11.120.000 đồng/tháng

- Mức lương từ ngày 01/7/2019 là: 1.490.000 đồng x 8 = 11.920.000 đồng/tháng (tăng 800.000 đồng/tháng).

Xem thêm: Bảng lương bác sĩ năm 2019


Đối với sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan công an

Căn cứ Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan công an kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, người giữ hệ số lương cao nhất hiện nay là Đại tướng – hệ số 10,4.

- Mức lương trước ngày 01/7/2019 là: 1.390.000 đồng x 10, 4 = 14.456.000 đồng/tháng

- Mức lương từ ngày 01/7/2019 là: 1.490.000 đồng x 10,4 = 15.496.000 đồng/tháng (tăng 1.040.000 đồng/tháng).

Xem thêm: Bảng lương công an, quân đội năm 2019.

Lan Vũ

Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: tăng lương cơ sở bảng lương Chính sách tiền lương