Tăng giảm cỡ chữ:

Thay đổi về trợ cấp thôi việc của viên chức từ 01/7/2020

Theo quy định hiện hành, khi nghỉ việc, trong một số trường hợp, viên chức sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc. Vậy sắp tới đây, Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung chính thức có hiệu lực, trợ cấp thôi việc của viên chức có gì thay đổi không?Các trường hợp viên chức không được trợ cấp thôi việc

Theo quy định tại Điều 45 Luật Viên chức năm 2010, khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định trừ các trường hợp sau:

- Bị buộc thôi việc;

- Vi phạm quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nêu tại khoản 4, 5, 6 Điều 29 Luật Viên chức như:

  • Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn: Không báo trước bằng văn bản ít nhất 45 ngày; ít nhất 03 ngày nếu bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục;
  • Viên chức làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn: Không báo trước bằng văn bản ít nhất 03 ngày khi bị ngược đãi, cưỡng bức lao động, không được trả lương đầy đủ… hoặc không báo trước ít nhất 30 ngày khi bản thân hoặc gia đình thật sự khó khăn không thể tiếp tục làm việc…

- Chấm dứt hợp đồng làm việc khi viên chức có quyết định nghỉ hưu.

Như vậy, theo quy định hiện hành tại Luật Viên chức, có 03 trường hợp viên chức chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 15 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Chính phủ bổ sung các trường hợp không thực hiện chế độ thôi việc gồm:

- Viên chức được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị;

- Viên chức đã có thông báo nghỉ hưu;

- Viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Nói tóm lại, viên chức sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc trong 05 trường hợp nêu trên.

trợ cấp thôi việc của viên chức

Từ 01/7/2020, viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thế nào? (Ảnh minh họa)


Từ 01/7/2020, trợ cấp thôi việc của viên chức có thay đổi gì?

Cũng tại Điều 45 Luật Viên chức đang có hiệu lực, khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Tuy nhiên, khi Luật Viên chức được sửa đổi và chính thức có hiệu lực từ 01/7/2020, quy định này đã được bổ sung theo hướng chi tiết hơn.

Cụ thể, khoản 6 Điều 2 Luật sửa đổi Luật Viên chức đã quy định các trường hợp viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp khi:

- Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức;

- Hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

- Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục hoặc viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng do bị ngược đãi, không được trả đủ lương…

Như vậy, có thể thấy, từ 01/7/2020 khi Luật sửa đổi chính thức có hiệu lực, việc hưởng trợ cấp thôi việc của viên chức đã được quy định cụ thể, rõ ràng hơn thay vì chỉ quy định chung chung “khi viên chức chấm dứt hợp đồng làm việc” như hiện nay.

Ngoài trợ cấp thôi việc, khi nghỉ việc, viên chức còn được hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp cụ thể tại bài viết dưới đây:

>> Viên chức xin nghỉ việc được hưởng những trợ cấp nào?

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: viên chức Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức