Công chức được đánh giá theo tiêu chí mới từ 01/7/2020

Hiện nay, công chức được đánh giá hàng năm để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy nhiên, khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi có hiệu lực từ 01/7/2020 thì công chức sẽ được đánh giá theo tiêu chí mới thế nào?

Thêm nhiều nội dung đánh giá công chức mới từ 01/7/2020

Theo quy định tại Điều 56 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đang có hiệu lực, công chức được đánh giá theo các nội dung:

- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

- Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

- Thái độ phục vụ nhân dân;

Riêng với các đối tượng công chức là lãnh đạo, quản lý thì còn được đánh giá dựa trên các nội dung sau:

- Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;

- Năng lực lãnh đạo, quản lý;

- Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.

Tuy nhiên, khi Luật này được sửa đổi thì quy định về về nội dung đánh giá công chức đã được bổ sung thêm một số quy định nhằm cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá. Qua đó, dễ dàng, thuận lợi hơn trong việc thực hiện các chính sách với công chức.

Một là, trước đây chỉ nêu “Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ” chung chung thì nay đã sửa đổi thành là “Theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; Tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ, phải gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể".

Quy định này đã được sửa theo hướng cụ thể hơn, nhấn mạnh việc đánh giá công chức theo vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể cũng như chất lượng thực hiện công việc. Qua đó, thống nhất với quy định tiến tới sẽ thực hiện trả lương theo vị trí việc làm.

Hai là, bổ sung thêm nội dung đánh giá dựa vào “thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp”.

Có thể thấy, trong tình hình nước ta đang tăng cường mọi biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì việc bổ sung quy định này là hoàn toàn phù hợp. Nó không chỉ phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước và thật sự giúp loại bỏ những công chức có biểu hiện tham nhũng.

Ba là, với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Luật sửa đổi cũng bổ sung thêm nội dung đánh giá mới:

- Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách;

- Tiến độ, chất lượng các công việc được giao.

Như vậy, có thể thấy, sắp tới đây, công chức sẽ được đánh giá một cách toàn diện hơn, dựa vào nhiều yếu tố khác nhau.

Từ 01/7/2020 thêm nhiều tiêu chí mới đánh giá công chứcTừ 01/7/2020 thêm nhiều tiêu chí mới đánh giá công chức (Ảnh minh họa)


Sắp tới, tăng số lần đánh giá công chức trong năm

Nếu như hiện nay, việc đánh giá công chức được thực hiện hàng năm, trước khi bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái thì sắp tới, từ 01/7/2020, thời điểm đánh giá cũng được bổ sung thêm:

- Đánh giá trước khi thực hiện xét nâng ngạch, nâng lương trước hạn, bổ nhiệm lại;

- Đánh giá trước khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái mà không phải khi kết thúc 02 thời gian này;

- Căn cứ vào yêu cầu quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức còn có thể được đánh giá theo quý, theo tháng hoặc tuần phù hợp với đặc thù công việc.

Và dù đánh giá tại thời điểm nào thì việc này cũng phải được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể.

Đồng thời, khoản 3 Điều 56 còn bỏ thời điểm đánh giá khi đào tạo, bồi dưỡng.

Như vậy, có thể thấy, từ 01/7/2020, công chức sẽ bị “siết chặt” hơn trong khâu đánh giá theo nhiều tiêu chí mới. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách với công chức.

>> Khi nào công chức bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ?

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều vì dân”. Trải qua bao nhiêu năm tháng câu nói đó vẫn luôn được Đảng và Nhà nước ta khắc cốt ghi tâm. Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tư tưởng này.