Muốn chuyển thành Đảng viên chính thức, thủ tục thế nào?

Trở thành Đảng viên là kết quả của việc nỗ lực rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ của nhiều bộ phận người dân Việt Nam. Vậy sau khi được kết nạp Đảng mà muốn trở thành Đảng viên chính thức thì phải làm sao?


Phải dự bị 12 tháng trước khi chuyển Đảng chính thức?

Theo khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm… thì đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

Xem thêm…

Đồng thời, khoản 1 Điều 5 Điều lệ Đảng cũng nêu rõ:

Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ.

Theo quy định này, để được kết nạp vào Đảng thì công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng. Trong khoảng thời gian 12 tháng này, những Đảng viên dự bị cũng vẫn phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để được xem xét, quyết định chuyển thành Đảng viên chính thức.

Nếu đủ tư cách Đảng viên thì những Đảng viên dự bị sẽ được công nhận Đảng viên chính thức. Ngược lại, hết thời kỳ dự bị, sau khi xem xét mà không đủ tư cách Đảng viên thì sẽ bị xóa tên khỏi danh sách Đảng viên dự bị.

Như vậy, khi muốn trở thành Đảng viên chính thức thì công dân phải đáp ứng các điều kiện để được kết nạp Đảng viên, trải qua thời gian dự bị 12 tháng để rèn luyện, theo dõi…

Thủ tục chuyển Đảng chính thức
Hướng dẫn Đảng viên dự bị chuyển thành Đảng viên chính thức (Ảnh minh họa)

Thủ tục chuyển Đảng chính thức thế nào?

Khi hết thời gian dự bị, Đảng viên dự bị được chi bộ xem xét công nhận Đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp. Theo đó, thủ tục, hồ sơ, thủ tục xét công nhận Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại) được hướng dẫn tại Điều 4 Hướng dẫn số 01-HD/TW, gồm có:

Bước 1: Học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới

Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới và được cấp giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới.

Bước 2: Đảng viên dự bị làm bản tự kiểm điểm

Ngoài việc phải học và được cấp giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, sau 12 tháng kể từ ngày chi bộ kết nạp, Đảng viên dự bị phải viết bản tự kiểm điểm. Trong đó nêu rõ:

- Ưu điểm, khuyết điểm về việc thực hiện nhiệm vụ Đảng viên;

- Biện pháp khắc phục các khuyết điểm, tồn tại này;

- Đề nghị chi bộ xét, công nhận Đảng viên chính thức.

Bước 3: Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ Đảng viên dự bị làm bản nhận xét về Đảng viên dự bị

Khi Đảng viên trải qua thời gian dự bị thì được chi bộ phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ. Do đó, Đảng viên được phân công này sẽ viết bản nhận xét nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của Đảng viên dự bị, báo cáo chi bộ.

Bước 4: Tổ chức chính trị - xã hội nơi Đảng viên dự bị làm việc và chi ủy nơi Đảng viên dự bị cư trú làm bản nhận xét

Chi ủy có Đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị - xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi Đảng viên dự bị cư trú để báo cáo chi bộ.

Bước 5: Chi bộ, Đảng ủy cơ sở ra Nghị quyết và quyết định công nhận Đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền

Nội dung và cách tiến hành của chi bộ, Đảng ủy bộ phận (nếu có), Đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xét, quyết định công nhận Đảng viên chính thức.

Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận Đảng viên chính thức, chi ủy công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

Lưu ý: Về thời điiểm công nhận Đảng viên chính thức, khoản 4.2 Điều 4 Quy định 29 năm 2016 quy định:

Đảng viên dự bị đủ điều kiện được công nhận là Đảng viên chính thức, dù chi bộ họp chậm, cấp ủy có thẩm quyền chuẩn y chậm, vẫn được công nhận Đảng viên chính thức đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị

Theo quy định này, thời điểm Đảng viên dự bị được công nhận Đảng viên chính thức là thời điểm hết 12 tháng dự bị.

Trên đây là quy định về thủ tục chuyển Đảng chính thức theo quy định hiện nay. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Thủ tục kết nạp Đảng viên cập nhật mới nhất

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều vì dân”. Trải qua bao nhiêu năm tháng câu nói đó vẫn luôn được Đảng và Nhà nước ta khắc cốt ghi tâm. Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tư tưởng này.