Có từ bao nhiêu Đảng viên trở lên được thành lập chi bộ Đảng?

Với lực lượng Đảng viên vô cùng nhiều của nước ta, một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là điều kiện để thành lập chi bộ Đảng. Vậy theo quy định mới nhất, phải có từ bao nhiêu Đảng viên trở lên mới thành lập được chi bộ Đảng?


Có từ 3 Đảng viên chính thức trở lên được thành lập chi bộ?

Theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Đảng, tổ chức cơ sở Đảng (chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Theo đó, về điều kiện số lượng Đảng viên để thành lập chi bộ, khoản 2 Điều này nêu rõ:

- Ở xã, phường, thị trấn: Có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện;

- Ở cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác: Có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức Đảng (tổ chức cơ sở Đảng hoặc chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở).

Trong đó, cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc tổ chức Đảng đó trực thuộc cấp ủy cấp trên nào cho phù hợp.

Riêng với trường hợp chưa đủ 03 Đảng viên chính thức thì cấp ủy cấp trên trực tiếp sẽ giới thiệu Đảng viên sinh hoạt ở tổ chức cơ sở Đảng thích hợp.

Đồng thời, tại quy định này, nếu tổ chức cơ sở Đảng có dưới 30 Đảng viên thì lập chi bộ cơ sở, có các tổ Đảng trực thuộc. Nếu có từ 30 Đảng viên trở lên thì lập Đảng bộ cơ sở, có các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Như vậy, từ các quy định trên, có thể khẳng định có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên thì được thành lập chi bộ Đảng, có từ 30 Đảng viên trở lên thì lập Đảng bộ cơ sở có các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Có bao nhiêu Đảng viên trở lên được thành lập chi bộ Đảng?

Có bao nhiêu Đảng viên trở lên được thành lập chi bộ Đảng? (Ảnh minh họa)

Chi bộ có bao nhiêu Đảng viên thì được bầu chi ủy?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Điều lệ Đảng:

Chi bộ có dưới 09 Đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ, nếu cần bầu phó bí thư. Chi bộ có 09 Đảng viên chính thức trở lên, bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ trong số chi ủy viên

Để hướng dẫn chi tiết về quy định này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định 29 ngày 25/7/2016. Trong đó, nếu có 09 Đảng viên chính thức trở lên thì bầu chi ủy. Nếu chi bộ đông Đảng viên thì cũng không bầu quá 07 chi ủy viên.

Thứ tự bầu các chức vụ trong chi bộ gồm: Chi ủy, bí thư, phó bí thư trong số chi ủy viên. Riêng chi bộ có dưới 09 Đảng viên, nếu cần thì bầu một phó bí thư.

Bầu đến lần thứ ba nhưng chi bộ không có ai đủ số phiếu trúng cử bí thư chi bộ thì cấp ủy cấp trên căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ để chỉ định một đồng chí làm bí thư điều hành hoạt động của chi bộ. Chỉ khi thật cần thiết, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định bí thư, phó bí thư, chi ủy viên.

Như vậy, chi bộ có 09 Đảng viên chính thức trở lên thì bầu chi ủy.

Trên đây là quy định về việc thành lập chi bộ Đảng và bầu chi ủy. Để trở thành Đảng viên chính thức, cần phải thực hiện theo thủ tục tại bài viết dưới đây:

>> Cập nhật thủ tục kết nạp Đảng viên mới nhất năm 2020

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục