Sắp hết thời công chức đi họp được nhận phong bì?

Ngoài tiền lương, phụ cấp hàng tháng, cán bộ, công chức hiện nay còn có một số khoản thu nhập tăng thêm như tiền hội họp, tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản… Theo chính sách cải cách tiền lương, các khoản tiền này sắp tới sẽ không còn nữa.

Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương cho cán bộ, công chức

Tại Nghị quyết 27-NQ/TW, Bộ Chính trị khẳng định việc thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức.

Một trong những giải pháp đó là sẽ bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp, tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, hội thảo…

Đồng thời, sẽ khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị; Nghiên cứu quy định khoán các chế độ ngoài lương như xe ô tô, điện thoại…

Chủ trương trên có thể hiểu, các khoản bồi dưỡng mà cán bộ, công chức, viên chức đang được nhận hiện nay sẽ không còn nữa, thay vào đó các đối tượng này chỉ còn được hưởng lương, phụ cấp theo vị trí việc làm.

Sắp hết thời công chức đi họp được nhận phong bì?

Sắp hết thời công chức đi họp được nhận phong bì (Ảnh minh họa)


Tại sao bãi bỏ chế độ công chức đi họp được nhận phong bì?

Hiện tại, mức lương của cán bộ, công chức, viên chức vẫn được coi là thấp so với mặt bằng chung, đặc biệt là so với người lao động trong khối doanh nghiệp. Xem thêm: Mức lương khởi điểm của công chức mới nhất.

Do đó, các quy định hiện hành cho phép cán bộ, công chức được hưởng thêm một số khoản tiền bồi dưỡng ngoài lương như một cách để giúp đối tượng này được tăng thêm thu nhập.

Cụ thể như, tại Thông tư 338/2016/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định mức chi soạn thảo luật, pháp lệnh mới 12 triệu đồng/dự thảo văn bản; Nghị định mới là 7,5 triệu đồng/dự thảo văn bản…

Tuy nhiên, với chính sách cải cách tiền lương được Bộ Chính trị nêu tại Nghị quyết 27, lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng trong thời gian tới. Bởi vậy, việc bãi bỏ các khoản chi ngoài lương được cho là phù hợp, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.

Nghị quyết này đề ra lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức như sau:

- Từ năm 2021, mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức phải bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Đến năm 2025, mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Đến năm 2030, mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Trên đây là thông tin về việc bãi bỏ chế độ công chức đi họp được nhận phong bì. Xem toàn bộ Chuyên mục tiền lương - phụ cấp của cán bộ, công chức tại đây.

Lan Vũ

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều vì dân”. Trải qua bao nhiêu năm tháng câu nói đó vẫn luôn được Đảng và Nhà nước ta khắc cốt ghi tâm. Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tư tưởng này.