Quản lý Đảng viên nơi cư trú, đi làm xa và ở nước ngoài thế nào?

Quản lý Đảng viên là một trong những khâu quan trọng nhất trong nhiệm vụ của tổ chức Đảng và để nâng cao chất lượng của chi bộ. Vậy quy định hiện nay về quản lý Đảng viên như thế nào? Cùng tìm hiểu chi tiết tại bài viết dưới đây.

1. Công tác quản lý Đảng viên là gì?

Hiện nay, không có văn bản nào của Đảng quy định về công tác quản lý Đảng viên. Tuy nhiên, đây lại là một nhiệm vụ và công việc rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Có thể hiểu, công tác quản lý Đảng viên sẽ bao gồm các nội dung quản lý hồ sơ, lý lịch, kết quả thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều 1 Điều lệ Đảng:

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Việc quản lý tốt Đảng viên có thể trở thành một trong các tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một tổ chức Đảng mà có Đảng viên được quản lý chặt chẽ, có nhiều Đảng viên được xếp loại cao thì sẽ càng ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên…

quan ly dang vien

2. Quản lý Đảng viên gồm những nội dung nào?

Như phân tích ở trên, quản lý Đảng viên có thể là việc quản lý hồ sơ, tài liệu hoặc các nhiệm vụ, trách nhiệm mà Đảng viên đã hoàn thành trong thời gian sinh hoạt tại tổ chức Đảng hoặc việc phấn đấu, rèn luyện không ngừng nghỉ của Đảng viên.

Dưới đây là một số nội dung về quản lý Đảng viên trong các trường hợp cụ thể:

2.1 Với Đảng viên nơi cư trú

Việc quản lý Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú được thể hiện cụ thể tại Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Theo đó, Điều 4 Quy định này nêu rõ nhiệm vụ của cấp uỷ cơ sở nơi Đảng viên đang công tác gồm:

- Tiếp nhận, lập danh sách Đảng viên đang công tác được giới thiệu về sinh hoạt tại nơi cư trú.

- Thông báo cho từng Đảng viên biết để liên hệ trong việc thực hiện nhiệm vụ Đảng viên nơi cư trú.

- Đảng viên và tổ chức Đảng nơi cư trú cũng tạo điều kiện cho Đảng viên được thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức Đảng định kỳ thông báo tình hình, nhiệm vụ hoặc chuyên đề để Đảng viên nắm được thông tin, tham gia góp ý định kỳ 06 tháng hoặc khi cần thiết.

- Nhận xét từng Đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình định kỳ hằng năm theo phiếu nhận xét, gửi về Đảng uỷ cấp xã.

- Đề xuất hình thức biểu dương, khen thưởng Đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, kịp thời phản ánh Đảng viên có hành vi vi phạm, thiếu trách nhiệm, vi phạm nội quy, quy định…

2.2 Với Đảng viên ở nước ngoài

Việc quản lý Đảng viên ở nước ngoài được quy định tại Hướng dẫn số 01-HD/TW năm 2021.

Chuyển sinh hoạt Đảng khi ra nước ngoài từ 12 tháng trở lên

- Nếu Đảng viên đi đơn lẻ: Chịu sự hướng dẫn của Đảng uỷ Bộ Ngoại giao. Sau khi về phải làm bản tự kiểm điểm trong thời gian ở nước ngoài, có xác nhận của tổ chức Đảng ở nước ngoài.

- Có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên: Thành lập chi bộ Đảng, giao nhiệm vụ cho chi bộ trong thời gian ở nước ngoài. Khi Đảng viên về nước, chi uỷ nhận xét vào bản kiểm điểm Đảng viên để Đảng uỷ Bộ Ngoại giao xem xét, giới thiệu sinh hoạt Đảng sinh hoạt trong nước.

Phát, quản lý thẻ Đảng viên

Trách nhiệm quản lý thẻ Đảng khi Đảng viên ra nước ngoài và trao lại thẻ Đảng cho Đảng viên khi Đảng viên về nước do Đảng uỷ Bộ Ngoại giao thực hiện.

2.3 Với Đảng viên đi làm ăn xa

Nội dung này được đề cập đến tại Điều 3 Quy định 213 nêu trên, cụ thể:

- Lập danh sách Đảng viên theo nơi cư trú, chủ động liên hệ cơ sở Đảng nơi Đảng viên cư trú để giới thiệu Đảng viên về sinh hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ và nhân dân.

- Thông báo bằng văn bản về Đảng viên của đơn vị mình thường xuyên đi công tác xa nhà, lưu động hoặc có công tác đặc biệt để tạo điều kiện cho Đảng viên thực hiện nhệm vụ ở nơi cư trú khi Đảng viên đó có điều kiện.

- Kịp thời thông báo cho cơ sở Đảng nơi Đảng viên cư trú biết về số Đảng viên đã được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú có sự thay đổi vị trí, chuyển công tác, bị khai trừ, xoá tên khỏi danh sách Đảng viên hoặc đã xin ra khỏi Đảng.

- Kiểm tra, giám sát Đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú, biểu dương Đảng viên thực hiện tốt và đồng thời nhắc nhở, phê bình, đề xuất, xem xét biện pháp kỷ luật với Đảng viên chưa thực hiện nghiêm quy định.

- Định kỳ lấy ý kiến nhận xét của cơ sở Đảng về Đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú. Để nắm bắt tình hình và lấy ý kiến nhận xét trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử hoặc xử lý khiếu nại về việc nhận xét chưa khách quan, cử đại diện gặp gỡ, trao đổi nơi Đảng viên đang cư trú.

- Thông báo về ý kiến nhận xét, đánh giá tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá cuối năm, khi cần thiết cho Đảng viên.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến quản lý Đảng viên. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Công chức, viên chức các ngành phải có bằng cấp, chứng chỉ gì?

Công chức, viên chức các ngành phải có bằng cấp, chứng chỉ gì?

Công chức, viên chức các ngành phải có bằng cấp, chứng chỉ gì?

Hiện nay, công chức, viên chức các ngành đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn riêng về trình độ đào tạo thông qua các loại bằng cấp, chứng chỉ. Sau đây là tổng hợp thông tin về các loại bằng cấp, chứng chỉ cần có của công chức, viên chức một số ngành.