Những khoản phụ cấp nào của công chức tăng từ 01/7/2019?

Ngoài một số khoản phụ cấp tính theo lương hiện hưởng, một số khoản phụ cấp khác của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo lương cơ sở. Do đó, khi mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng từ 01/7/2019, các khoản phụ cấp này cũng sẽ tăng.

Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở và mức phụ cấp cụ thể kể từ ngày 01/7/2019.

1. Phụ cấp khu vực

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu.

- Mức phụ cấp gồm 07 mức, từ 0,1 đến 1,0 so với mức lương cơ sở. Cụ thể:

+ Mức 1: Hệ số 0,1 = 149.000 đồng/tháng;

+ Mức 2: Hệ số 0,2 = 298.000 đồng/tháng;

+ Mức 3: Hệ số 0,3 = 447.000 đồng/tháng;

+ Mức 4: Hệ số 0,4 = 596.000 đồng/tháng;

+ Mức 5: Hệ số 0,5 = 745.000 đồng/tháng;

+ Mức 6: Hệ số 0,7 = 1.043.000 đồng/tháng;

+ Mức 6: Hệ số 1 = 1.490.000 đồng/tháng.


2. Phụ cấp lưu động

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở một số nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở.

- Mức phụ cấp gồm 03 mức: 0,2; 0,4 và 0,6 so với mức lương cơ sở. Cụ thể:

+ Mức 1: Hệ số 0,2 = 298.000 đồng/tháng;

+ Mức 2: Hệ số 0,4 = 596.000 đồng/tháng;

+ Mức 3: Hệ số 0,6 = 894.000 đồng/tháng.
 

Những khoản phụ cấp nào của công chức tăng từ 01/7/2019? (Ảnh minh họa)

 

3. Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm chưa được xác định trong mức lương.

- Mức phụ cấp gồm 04 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương cơ sở. Cụ thể:

+ Mức 1: Hệ số 0,1 = 149.000 đồng/tháng;

+ Mức 2: Hệ số 0,2 = 298.000 đồng/tháng;

+ Mức 3: Hệ số 0,3 = 447.000 đồng/tháng;

+ Mức 4: Hệ số 0,4 = 596.000 đồng/tháng.


4. Phụ cấp trách nhiệm công việc

- Những người làm việc trong tổ chức cơ yếu được hưởng phụ cấp trách nhiệm trong việc bảo vệ cơ mật mật mã.

Mức phụ cấp 03 mức: 0,1; 0,2 và 0,3 so với mức lương cơ sở. Cụ thể:

+ Mức 1: Hệ số 0,1 = 149.000 đồng/tháng;

+ Mức 2: Hệ số 0,2 = 298.000 đồng/tháng;

+ Mức 3: Hệ số 0,3 = 447.000 đồng/tháng.

- Những người làm công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo.

Mức phụ cấp gồm 04 mức:  0,1; 0,2; 0,3 và 0,5 so với mức lương cơ sở. Cụ thể:

+ Mức 1: Hệ số 0,1 = 149.000 đồng/tháng;

+ Mức 2: Hệ số 0,2 = 298.000 đồng/tháng;

+ Mức 3: Hệ số 0,3 = 447.000 đồng/tháng;

+ Mức 5: Hệ số 0,5 = 745.000 đồng/tháng.

Trên đây là giải đáp cho câu hỏi về những khoản phụ cấp nào của công chức tăng từ 01/7/2019. Ngoài ra, LuatVietnam cũng đã cập nhật Bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày này.

Lan Vũ

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục