Người có công với cách mạng là ai? Hưởng những chế độ nào?

Người có công với cách mạng sẽ được hưởng những chế độ đặc thù để tri ân những đóng góp to lớn của người đó với tổ quốc. Vậy người có công với cách mạng là những ai?

Người có công với cách mạng là ai?

Quy định về đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được thể hiện tại Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công. Trong đó, có các đối tượng người có công với các mạng và thân nhân (cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, người có công nuôi liệt sĩ.

Các đối tượng người có công với cách mạng được liệt kê đầy đủ tại khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công (gọi tắt là Pháp lệnh) gồm:

Điều 3. Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

1. Người có công với cách mạng bao gồm:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

c) Liệt sĩ;

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

g) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;

h) Bệnh binh;

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

k)  Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

m) Người có công giúp đỡ cách mạng.

Theo quy định này, có 12 đối tượng được xem là người có công với cách mạng, gồm:

- Người hoạt động cách mạng trong các khoảng thời gian: Trước 01/01/1945; từ 01/01/1045 - ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

- Liệt sĩ.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân/Anh hùng lao động trong kháng chiến.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong đó bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước 31/12/1993.

- Bệnh binh.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học (nhiễm chất độc da cam).

- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và những đối tượng này bị địch bắt tù, đày.

- Người có công giúp đỡ cách mạng.

nguoi co cong voi cach mang la ai


Người có công với cách mạng hưởng chế độ gì?

Với mỗi đối tượng có công với cách mạng khác nhau sẽ được hưởng các chế độ khác nhau. Cụ thể:

STT

Đối tượng

Chế độ

1

Người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945

- Được cấp giấy chứng nhận

- Trợ cấp/phụ cấp hằng tháng.

- Bảo hiểm y tế (BHYT).

- Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ hằng năm.

- Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945.

- Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình… theo chỉ định của cơ quan có thẩm quyền.

- Miễn/giảm tiền sử dụng đất khi được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở...

- Cấp tiền mua bán Nhân dân hằng ngày; tạo điều kiện sinh hoạt văn hoá, tinh thần phù hợp.

2

Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 - ngày khởi nghĩa tháng Tám 1945

- Cấp giấy chứng nhận.

- Trợ cấp hằng tháng.

- BHYT.

- Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ hằng năm.

- Hỗ trợ cải thiện nhà ở (dựa vào công lao, hoàn cảnh).

- Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình… theo chỉ định của cơ quan có thẩm quyền.

- Miễn/giảm tiền sử dụng đất khi được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở...

- Cấp tiền mua bán Nhân dân hằng ngày; tạo điều kiện sinh hoạt văn hoá, tinh thần phù hợp.

3

Liệt sĩ

- Báo tử, truy điệu, ghi danh, an táng tại công trình ghi công liệt sĩ.

- Truy tặng bằng tổ quốc ghi công.

- Được tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính, an táng hài cốt.

4

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

- Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, trợ cấp tuất một lần.

- Trợ cấp tuất một lần/phụ cấp hằng tháng.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống cô đơn thì hưởng thêm tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

- BHYT.

- Thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ (hỗ trợ).

- Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình… theo chỉ định của cơ quan có thẩm quyền.

- Trợ cấp hằng tháng = 03 lần mức chuẩn.

- Trợ cấp người phục vụ nếu bà mẹ Việt Nam anh hùng sống với gia đình.

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

- Tặng nhà tình nghĩa/hỗ trợ cải thiện nhà ở.

5

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến

- Trợ cấp hằng tháng.

- BHYT.

- Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ 02 năm/lần.

- Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình… theo chỉ định của cơ quan có thẩm quyền.

- Ưu tiên tuyển sinh, tạo việc làm, hỗ trợ học đến đại học.

- Cải thiện nhà ở; miễn/giảm tiền sử dụng đất khi được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất…

- Ưu tiên giao/thuê đất, mặt nước, giao khoán bảo vệ, phát triển rừng.

- Vay vốn ưu đãi để kinh doanh, sản xuất.

- Miễn/giảm thuế.

6

- Thương binh

- Người hưởng chính sách như thương binh

- Trợ cấp hằng tháng; phụ cấp hằng tháng và trợ cấp người phục vụ và phụ cấp đặc biệt hằng tháng (không được hưởng phụ cấp hằng tháng) với thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên sống với gia đình;

- BHYT.

- Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ 02 lần/năm, nếu tỷ lệ thương tật trên 81% thì được hằng năm.

- Ưu tiên, hỗ trợ trong giáo dục, tạo việc làm căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể.

- Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình… theo chỉ định của cơ quan có thẩm quyền.

- Cải thiện nhà ở; miễn/giảm tiền sử dụng đất khi được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất…

- Ưu tiên giao/thuê đất, mặt nước, giao khoán bảo vệ, phát triển rừng.

- Vay vốn ưu đãi để kinh doanh, sản xuất.

- Miễn/giảm thuế với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho thương binh.

- Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu (nhà xưởng, trang thiết bị) để sản xuất, kinh doanh.

7

Bệnh binh

- Trợ cấp hằng tháng; phụ cấp hằng tháng và trợ cấp người phục vụ và phụ cấp đặc biệt hằng tháng (không được hưởng phụ cấp hằng tháng) với bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên sống với gia đình;

- BHYT.

- Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ 02 lần/năm, nếu tỷ lệ thương tật trên 81% thì được hằng năm.

- Ưu tiên, hỗ trợ trong giáo dục, tạo việc làm căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể.

- Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình… theo chỉ định của cơ quan có thẩm quyền.

- Cải thiện nhà ở; miễn/giảm tiền sử dụng đất khi được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất…

- Ưu tiên giao/thuê đất, mặt nước, giao khoán bảo vệ, phát triển rừng.

- Vay vốn ưu đãi để kinh doanh, sản xuất.

- Miễn/giảm thuế với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho bệnh binh.

8

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

- Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể với các mức từ 21% đến 40%, từ 41% đến 60%, từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên.

- Bệnh binh mắc thêm bệnh do nhiễm chất độc hoá học được khám giám định tổng hợp để hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng tỷ lệ tổn thương cơ thể.

- Phụ cấp hằng tháng cho người có tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên.

- Trợ cấp người phục vụ nếu có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.

- BHYT.

- Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ 02 lần/năm, nếu tỷ lệ thương tật trên 81% thì được hằng năm.

- Ưu tiên, hỗ trợ trong giáo dục, tạo việc làm căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể.

- Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình… theo chỉ định của cơ quan có thẩm quyền.

- Cải thiện nhà ở; miễn/giảm tiền sử dụng đất khi được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất…

- Ưu tiên giao/thuê đất, mặt nước, giao khoán bảo vệ, phát triển rừng.

- Vay vốn ưu đãi để kinh doanh, sản xuất.

- Miễn/giảm thuế.

9

Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

- Tặng kỷ niệm chương.

- Trợ cấp hằng tháng.

- BHYT.

- Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ 02 năm/lần.

- Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình… theo chỉ định của cơ quan có thẩm quyền.

- Cải thiện nhà ở; miễn/giảm tiền sử dụng đất khi được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất…

10

Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế

- Trợ cấp 01 lần.

- BHYT.

- Cải thiện nhà ở; miễn/giảm tiền sử dụng đất khi được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất…

11

Người có công giúp đỡ cách mạng

- Trợ cấp hằng tháng; trợ cấp nuôi dưỡng (sống cô đơn).

- BHYT.

- Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ hằng năm.

- Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình… theo chỉ định của cơ quan có thẩm quyền.

- Ưu tiên tuyển sinh, tạo việc làm, hỗ trợ học đến đại học.

- Cải thiện nhà ở; miễn/giảm tiền sử dụng đất khi được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất…

- Ưu tiên giao/thuê đất, mặt nước, giao khoán bảo vệ, phát triển rừng.

- Vay vốn ưu đãi để kinh doanh, sản xuất.

- Miễn/giảm thuế.c) Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm;

Xem thêm: Người có công giúp đỡ cách mạng là ai? Hưởng chế độ thế nào?

Trên đây là quy định về người có công với cách mạng. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mức tiền thưởng của Đảng viên khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Mức tiền thưởng của Đảng viên khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Mức tiền thưởng của Đảng viên khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Lương cơ sở tăng từ 01/7/2024 không chỉ ảnh hưởng đến lương, thưởng của cán bộ, công chức, viên chức mà với Đảng viên cũng có tác động không nhỏ. Đó là thay đổi lớn về mức tiền thưởng của Đảng viên khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Bảng lương quân đội, công an khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Bảng lương quân đội, công an khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Bảng lương quân đội, công an khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Chiều 20/6, Bộ Chính trị đã thống nhất hoãn cải cách tiền lương nhưng vẫn sẽ triển khai việc tăng lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức lên 2,34 triệu đồng/tháng. Hãy cùng LuatVietnam cập nhật bảng lương quân đội công an khi tăng lương cơ sở từ 01/7/2024 trong bài viết dưới đây.