Năm 2020, tăng nhiều khoản phụ cấp của giáo viên

Từ 01/7/2020, lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng không chỉ khiến lương của giáo viên tăng mà kéo theo nhiều khoản phụ cấp tính theo lương của đối tượng này cũng tăng theo.

*Lưu ý: Bài viết này được đăng tải ở thời điểm Quốc hội chưa thông qua Nghị quyết 122 về chưa tăng lương cơ sở từ 01/7/2020 do những tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Theo quy định hiện nay, ngoài lương thì giáo viên còn được hưởng thêm các khoản phụ cấp. Như vậy, trong năm 2020, phụ cấp của giáo viên sẽ được hưởng theo 02 giai đoạn:

- Từ nay đến 30/6/2020: Hưởng phụ cấp theo mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng (Theo Nghị quyết 70);

- Từ 01/7/2020 trở đi: Hưởng phụ cấp theo mức lương cơ sở mới là 1,6 triệu đồng/tháng (Theo Nghị quyết 86).

Sau đây là cụ thể mức hưởng một số loại phụ cấp căn cứ vào mức lương cơ sở của giáo viên trong năm 2020:

1/ Phụ cấp ưu đãi

Theo mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, nhà giáo kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng sẽ được hưởng ưu đãi theo nghề nếu:

- Thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động;

- Thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

- Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Lúc này, trong năm 2020, mức phụ cấp này được tính theo công thức:

- Đến 30/6/2020: Mức phụ cấp ưu đãi = 1,49 triệu đồng x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi;

- Từ 01/7/2020: Mức phụ cấp ưu đãi = 1,6 triệu đồng x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi;

Trong đó, tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi gồm các mức 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50% nêu tại Quyết định 244/2005/QĐ-TTG.

2/ Phụ cấp cho giáo viên làm việc ở vùng có điều kiện khó khăn

Khi làm việc tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn nêu tại Điều 2 Nghị định 76 của Chính phủ thì giáo viên được hưởng các loại phụ cấp tính theo lương cơ sở như: Phụ cấp công tác lâu năm; Phụ cấp ưu đãi theo nghề; Phụ cấp lưu động và Phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục:

Phụ cấp công tác lâu năm

Đơn vị: đồng/tháng

STT

Đối tượng có thời gian làm việc thực tế

Hệ số

Mức hưởng

Đến 30/6/2020

Từ 01/7/2020

1

Từ đủ 05 năm - dưới 10 năm

0,5

745.000

800.000

2

Từ đủ 10 năm - dưới 15 năm

0,7

1.043.000

1.120.000

3

Từ đủ 15 năm trở lên

1,0

1.490.000

1.600.000

Phụ cấp lưu động

Khoản phụ cấp này dành cho các đối tượng nhà nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục đang làm chuyên trách về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mà phải thường xuyên đi đến các thôn. Lúc này, mức phụ cấp lưu động được hưởng là 0,2 so với mức lương cơ sở:

- Đến 30/6/2020: Mức phụ cấp là 298.000 đồng;

- Từ 01/7/2020: Mức phụ cấp là 320.000 đồng.

3/ Phụ cấp khu vực

Mức phụ cấp này được nêu tại Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT. Theo đó, giáo viên nếu giảng dạy, làm việc tại vùng có yếu tố địa lý khí hậu khắc nghiệt, xa xôi, hẻo lánh, đường xá đi lại khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, sình lầy… thì được hưởng phụ cấp khu vực.

Theo đó, mức phụ cấp được quy định cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng/tháng

STT

Hệ số

Mức phụ cấp

Đến 30/6/2020

Từ 01/7/2020

1

0,1

149.000

160.000

2

0,2

298.000

320.000

3

0,3

447.000

480.000

4

0,4

596.000

640.000

5

0,5

745.000

800.000

6

0,7

1.043.000

1.120.000

7

1,0

1.490.000

1.600.000

>> Mới: Bảng lương giáo viên trên cả nước từ 01/7/2020 

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục