Tăng giảm font chữ:

Mức lương mới nhất của bảo vệ, lái xe cơ quan Nhà nước

Bảo vệ, lái xe trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được gọi chung là nhân viên thừa hành, phục vụ. Mức lương của các đối tượng này cũng được tính theo công thức: Lương cơ sở x Hệ số lương.

Bảng lương của bảo vệ, lái xe trong cơ quan Nhà nước

- Mức lương cơ sở hiện nay là: 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

- Hệ số lương được quy định tại Bảng 4 Phụ lục Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

 
I. BẢNG LƯƠNG CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ (nghìn đồng/tháng)
 
Hệ số 1.5 1.68 1.86 2.04 2.22 2.4 2.58 2.76 2.94 3.12 3.3 3.48
Mức lương 2.235 2.5032 2.7714 3.0396 3.3078 3.576 3.8442 4.1124 4.3806 4.6488 4.917 5.1852II. BẢNG LƯƠNG CỦA LÁI XE (nghìn đồng/tháng)
 

Hệ số 2.05 2.23 2.41 2.59 2.77 2.95 3.13 3.31 3.49 3.67 3.85 4.03
Mức lương 3.0545 3.3227 3.5909 3.8591 4.1273 4.3955 4.6637 4.9319 5.2001 5.4683 5.7365 6.0047


Từ năm 2021, thực hiện chế độ hợp đồng với bảo vệ, lái xe 


Dự kiến, việc duy trì cách tính lương nêu trên chỉ áp dụng đến hết năm 2020. Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Bộ Chính trị, từ năm 2021, sẽ thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ có yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp như nhân viên bảo vệ và lái xe, không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

Như vậy từ năm 2021, không chỉ có chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức thay đổi, mà chế độ tiền lương của bảo vệ, nhân viên lái xe trong các cơ quan Nhà nước cũng sẽ được đổi mới, phù hợp với vị trí việc làm hơn. 


>> 5 bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2021


Lan Vũ
Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: tăng lương cơ sở