Mức lương mới năm 2019 của các chuyên viên Nhà nước

Trong hầu hết các cơ quan Nhà nước, chuyên viên là ngạch công chức phổ biến. LuatVietnam đã cập nhật mức lương mới năm 2019 của đối tượng này.

Chuyên viên - họ là ai?

Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, chuyên viên là một trong số các ngạch công chức hành chính và bao gồm 03 chức danh sau:

- Chuyên viên cao cấp

- Chuyên viên chính

- Chuyên viên.

Thực tế, chuyên viên là những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở bậc đại học, có nhiệm vụ giúp lãnh đạo cơ quan, tổ chức Nhà nước quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp vụ nhất định. Những người tốt nghiệp, sau khi trúng tuyển công chức, sẽ được bổ nhiệm vào chuyên viên.

Mức lương của chuyên viên năm 2019

Như đề cập ở trên, chuyên viên bao gồm Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên. Mức lương đối với các chức danh này khác nhau do có hệ số lương khác nhau. Cụ thể như sau:

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Chuyên viên cao cấp

Hệ số lương

6.2

6.56

6.92

7.28

7.64

8.0

Mức lương đến 30/6/2019

8,6180

9,1184

9,6188

10,008

10,6196

11,1200

Mức lương từ 1/7/2019

9,2380

9,7744

10,3108

10,8472

11,3836

11,9200

Chuyên viên chính

Hệ số lương

4.4

4.75

5.08

5.42

5.76

6.1

6.44

6.78

Mức lương đến 30/6/2019

6,1160

6,6025

7,0612

7,5338

8,0064

8,479

8,9516

9,4242

Mức lương từ 1/7/2019

6,5560

7,0626

7,5692

8,0758

8,5824

9,0890

9,5956

10,1022

Chuyên viên

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Mức lương đến 30/6/2019

3,2526

3,7113

4,1700

4,6287

5,0874

5,5461

6,0048

6,4635

6,9222

Mức lương từ 1/7/2019

3,4866

3,9783

4,4700

4,9617

5,4534

5,9451

6,4368

6,9285

7,4202

Trên đây là tổng hợp của LuatVietnam về mức lương của chuyên viên năm 2019. Mức lương này được xây dựng dựa trên Nghị định số 204/2004/NĐ-CP,  Nghị định 72/2018/NĐ-CPNghị quyết 70/2018/QH14. Toàn bộ thông tin về chế độ lương - phụ cấp của cán bộ, công chức hiện được tập hợp tại đây.


Lan Vũ

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục