Năm 2021, quân đội, công an đón 3 thay đổi mới về lương, phụ cấp

Không chỉ ảnh hưởng đến các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, Nghị quyết 27-NQ/TW còn ảnh hướng khá nhiều đến lực lượng vũ trang nhân dân gồm quân đội, công an, cơ yếu.


Sẽ có 3 bảng lương mới cho lực lượng vũ trang nhân dân

Hiện nay, lương của quân đội, công an, nhân viên cơ yếu vẫn được tính dựa trên mức lương cơ sở cùng hệ số lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Tuy nhiên, việc trả lương theo hệ thống bảng lương hiện nay chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo, còn “cào bằng”.

Không chỉ vậy, việc quy định mức lương cơ sở nhân với hệ số cũng không thể hiện rõ giá trị thực của tiền lương. Qua đó, chưa tạo được động lực để các đối tượng hưởng lương phát huy năng lực và hiệu quả làm việc.

Theo đó, mục 3 của Nghị quyết nêu rõ, nội dung cải cách với lực lượng vũ trang gồm:

Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành, chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn lương hiện hưởng

Trong đó, vị trí việc làm được giải thích là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng (Căn cứ khoản 1 Điều 7 Luật Viên chức năm 2010).

Cụ thể, quân đội, công an sẽ áp dụng 03 bảng lương mới gồm:

- 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm

- 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an

- 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Như vậy, khi chính thức áp dụng mức lương theo vị trí việc làm, đối tượng quân đội, công an sẽ được trả lương theo hướng thực chất, dựa vào năng lực của từng cá nhân.

Xem thêm: 5 bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 2021

thay đổi về lương, phụ cấp công an, quân đội từ năm 2021

3 thay đổi về lương, phụ cấp công an, quân đội từ năm 2021 (Ảnh minh họa)

Vẫn được giữ lại phụ cấp thâm niên nghề

Cũng theo tinh thần tại Nghị quyết 27, hiện nay có quá nhiều phụ cấp, được quy định ở các văn bản khác nhau khiến phát sinh những chi phí bất hợp lý. Đồng thời, cũng khiến năng suất lao động, hiệu quả công tác không cao.

Do đó, đến năm 2021, sẽ cải cách tiền lương thông qua sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Riêng phụ cấp thâm niêm nghề của các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị bãi bỏ. Tuy nhiên, để bảo đảm tương quan tiền lương với các đối tượng này, giữ nguyên phụ cấp thâm niên nghề của quân đội, công an, cơ yếu.

Đồng thời, tiếp tục áp dụng các loại phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng, phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang là quân đội, công an, cơ yếu.

Như vậy, nhằm duy trì sự cân bằng trong tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức với lực lượng vũ trang nhân dân, trong năm 2021, tiếp tục giữ nguyên phụ cấp thâm niên, phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng, phụ cấp đặc thù với quân đội, công an.

Bổ sung thêm tiền thưởng trong cơ cấu tiền lương

Cũng giống cán bộ, công chức, viên chức, hiện nay, trong cơ cấu tiền lương của quân đội, công an gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp, chi ngoài lương.

Tuy nhiên, khi việc xây dựng, ban hành bảng lương mới gắn với vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo thay thế bảng lương hiện hành thì đồng thời cũng thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm:

- Lương cơ bản: Chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương;

- Các khoản phụ cấp: Chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương. Trong đó, bổ sung thêm tiền tưởng. Tuy nhiên, quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Như vậy, sắp tới đây, không chỉ cán bộ, công chức, viên chức mà lực lượng vũ trang cũng được bổ sung thêm tiền thưởng.

>> Toàn bộ điểm mới của Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục