Lương điều dưỡng viên 2023 như thế nào?

Điều dưỡng viên là một trong những vị trí quan trọng của ngành y tế. Vậy lương điều dưỡng viên trong năm 2023 sẽ thế nào?

Điều dưỡng viên xếp lương như thế nào trong năm 2023?

Việc xếp lương điều dưỡng viên được hướng dẫn cụ thể tại Điều 15 Thông tư liên tịch số 26/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. Theo đó, lương viên chức điều dưỡng viên như sau:

- Điều dưỡng viên hạng II: Áp dụng lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 - 6,78.

- Điều dưỡng viên hạng III: Áp dụng lương của viên chức loại A1 có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.

- Điều dưỡng hạng IV: Áp dụng lương của vien chức loại B, có hệ số lương từ 1,86 - 4,06.

Do đối tượng của văn bản này là viên chức nên căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ-CP, công thức tính lương của viên chức là điều dưỡng viên trong năm 2023 như sau:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó:

- Hệ số được tính theo quy định trên.

- Mức lương cơ sở trong năm 2023 được chia thành hai giai đoạn: Từ nay đến hết 30/6/2023 sẽ là 1,49 triệu đồng/tháng; từ 01/7/2023 trở đi đến khi có quy định mới là 1,8 triệu đồng/tháng.

Lương điều dưỡng viên
Lương điều dưỡng viên 2023 được quy định thế nào? (Ảnh minh hoạ)

Do đó, lương điều dưỡng viên 2023 như sau:

Bậc lương

Hệ số

Mức lương

Đến 30/6/2023

Từ 01/7/2023

Mức tăng

Điều dưỡng viên hạng II

Bậc 1

4.4

6.556.000

7.920.000

1.364.000

Bậc 2

4.74

7.062.600

8.532.000

1.469.400

Bậc 3

5.08

7.569.200

9.144.000

1.574.800

Bậc 4

5.42

8.075.800

9.756.000

1.680.200

Bậc 5

5.76

8.582.400

10.368.000

1.785.600

Bậc 6

6.1

9.089.000

10.980.000

1.891.000

Bậc 7

6.44

9.595.600

11.592.000

1.996.400

Bậc 8

6.78

10.102.200

12.204.000

2.101.800

Điều dưỡng viên hạng III

Bậc 1

2.34

3.486.600

4.212.000

725.400

Bậc 2

2.67

3.978.300

4.806.000

827.700

Bậc 3

3.0

4.470.000

5.400.000

930.000

Bậc 4

3.33

4.961.700

5.994.000

1.032.300

Bậc 5

3.66

5.453.400

6.588.000

1.134.600

Bậc 6

3.99

5.945.100

7.182.000

1.236.900

Bậc 7

4.32

6.436.800

7.776.000

1.339.200

Bậc 8

4.65

6.928.500

8.370.000

1.441.500

Bậc 9

4.98

7.420.200

8.964.000

1.543.800

Điều dưỡng hạng IV

Bậc 1

1.86

2.771.400

3.348.000

576.600

Bậc 2

2.06

3.069.400

3.708.000

638.600

Bậc 3

2.26

3.367.400

4.068.000

700.600

Bậc 4

2.46

3.665.400

4.428.000

762.600

Bậc 5

2.66

3.963.400

4.788.000

824.600

Bậc 6

2.86

4.261.400

5.148.000

886.600

Bậc 7

3.06

4.559.400

5.508.000

948.600

Bậc 8

3.26

4.857.400

5.868.000

1.010.600

Bậc 9

3.46

5.155.400

6.228.000

1.072.600

Bậc 10

3.66

5.453.400

6.588.000

1.134.600

Bậc 11

3.86

5.751.400

6.948.000

1.196.600

Bậc 12

4.06

6.049.400

7.308.000

1.258.600

Ngoài ra, Thông tư liên tịch này cũng quy định việc bổ nhiệm và xếp lương cho viên chức đã thông qua thời gian tập sự:

- Điều dưỡng viên có trình độ tiến sĩ: Xếp lương bậc 3, hệ số lương 3,0 của chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

- Điều dưỡng có trình độ thạc sĩ: Được xếp lương bậc 2, áp dụng hệ số lương 2,67 của chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

- Điều dưỡng có trình độ cao đẳng: Được xếp lương bậc 2 với hệ số lương 2,06 của chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV.

Do đó, sau khi hết thời gian tập sự, căn cứ vào trình độ học vấn của viên chức điều dưỡng, việc xếp lương được thực hiện như sau:

Bậc lương

Hệ số

Mức lương

Đến 30/6/2023

Từ 01/7/2023

Mức tăng

Điều dưỡng viên có trình độ tiến sĩ

Bậc 3

3.0

4.470.000

5.400.000

930.000

Bậc 4

3.33

4.961.700

5.994.000

1.032.300

Bậc 5

3.66

5.453.400

6.588.000

1.134.600

Bậc 6

3.99

5.945.100

7.182.000

1.236.900

Bậc 7

4.32

6.436.800

7.776.000

1.339.200

Bậc 8

4.65

6.928.500

8.370.000

1.441.500

Bậc 9

4.98

7.420.200

8.964.000

1.543.800

Điều dưỡng viên có trình độ thạc sĩ

Bậc 2

2.67

3.978.300

4.806.000

827.700

Bậc 3

3.0

4.470.000

5.400.000

930.000

Bậc 4

3.33

4.961.700

5.994.000

1.032.300

Bậc 5

3.66

5.453.400

6.588.000

1.134.600

Bậc 6

3.99

5.945.100

7.182.000

1.236.900

Bậc 7

4.32

6.436.800

7.776.000

1.339.200

Bậc 8

4.65

6.928.500

8.370.000

1.441.500

Bậc 9

4.98

7.420.200

8.964.000

1.543.800

Điều dưỡng có trình độ cao đẳng

Bậc 2

2.06

3.069.400

3.708.000

638.600

Bậc 3

2.26

3.367.400

4.068.000

700.600

Bậc 4

2.46

3.665.400

4.428.000

762.600

Bậc 5

2.66

3.963.400

4.788.000

824.600

Bậc 6

2.86

4.261.400

5.148.000

886.600

Bậc 7

3.06

4.559.400

5.508.000

948.600

Bậc 8

3.26

4.857.400

5.868.000

1.010.600

Bậc 9

3.46

5.155.400

6.228.000

1.072.600

Bậc 10

3.66

5.453.400

6.588.000

1.134.600

Bậc 11

3.86

5.751.400

6.948.000

1.196.600

Bậc 12

4.06

6.049.400

7.308.000

1.258.600

Tiêu chuẩn chức danh điều dưỡng viên

Lương điều dưỡng viên được quy định tại Thông tư liên tịch 16 và các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng viên cũng được thể hiện trong văn bản này. Cụ thể, chức danh điều dưỡng gồm: Điều dưỡng hạng II, mã số V.08.05.11; điều dưỡng hạng III, mã số V.08.05.12; điều dưỡng hạng IV, mã số V.08.05.13.

Theo đó, tiêu chuẩn trình độ đào tạo của các chức danh nghề nghiệp điều dưỡng được quy định tại Thông tư 03/2022/TT-BYT gồm:

STT

Chức danh điều dưỡng

Yêu cầu

1

Hạng II

- Có bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên ngành điều dưỡng.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh điều dưỡng hoặc chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh dùng cho hạng chức danh điều dưỡng.

2

Hạng III

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành điều dưỡng.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh điều dưỡng hoặc chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh dùng cho hạng chức danh điều dưỡng.

3

Hạng IV

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành điều dưỡng.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh điều dưỡng hoặc chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh dùng cho hạng chức danh điều dưỡng.

Trên đây là giải đáp chi tiết về lương điều dưỡng viên 2023. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ chuyên gia pháp lý của LuatVietnam tại số tổng đài 1 19006192 .

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều vì dân”. Trải qua bao nhiêu năm tháng câu nói đó vẫn luôn được Đảng và Nhà nước ta khắc cốt ghi tâm. Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tư tưởng này.