Chỉ luân chuyển công tác công chức là quản lý, lãnh đạo?

Nhiều người vẫn nghĩ, luân chuyển dành cho mọi đối tượng công chức khi xảy ra sai phạm trong khi công tác. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì chỉ luân chuyển công tác công chức là quản lý, lãnh đạo. Vậy có đúng không?


Chỉ công chức là quản lý, lãnh đạo phải luân chuyển công tác?

Luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời gian nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ (theo khoản 11 Điều 7 Luật Cán bộ công chức năm 2008).

Từ định nghĩa nêu trên, việc luân chuyển được thực hiện với công chức lãnh đạo, quản lý, chuyển từ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác nhằm mục đích đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu của nhiệm vụ.

Không chỉ vậy, Điều 52 Luật Cán bộ, công chức một lần nữa khẳng định:

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử udnjg công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Để hướng dẫn chi tiết quy định luân chuyển công chức, khoản 3 Điều 1 Nghị định số 93 năm 2010 nêu rõ:

Việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch

Đồng thời, theo quy định tại Điều 36 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, luân chuyển công chức được thực hiện trong 02 trường hợp:

- Theo yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Luân chuyển giữa Trung ương và địa phương, giữa các ngành, các lĩnh vực theo quy hoạch nhằm tiếp tục rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, có thể khẳng định, luân chuyển chỉ thực hiện với công chức lãnh đạo, quản lý, được thực hiện trong một thời gian nhất định và là một trong những quy định nhằm nâng cao năng lực của công chức đó.

luân chuyển công tác công chức là quán lý, lãnh đạo
Chỉ luân chuyển công tác công chức là quản lý, lãnh đạo? (Ảnh minh họa)


Luân chuyển, công chức được hưởng lương thế nào?

Chế độ, chính sách dành cho công chức luân chuyển được quy định cụ thể như sau:

- Công chức luân chuyển đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ: Phải chuyển ngạch và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định luân chuyển (khoản 4 Điều 1 Nghị định 93/2010/NĐ-CP);

- Công chức luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm: Được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển (khoản 3 Điều 39 Nghị định 24/2010/NĐ-CP).

Không chỉ vậy, theo quy định tại Điều 71 Luật Cán bộ, công chức 2008, công chức luân chuyển được thuê nhà ở công vụ do Nhà nước đầu tư xây dựng trong thời gian đảm nhiệm công tác nhưng phải trả lại khi hết thời hạn luân chuyển.

Đáng chú ý: Trong thời gian xử lý kỷ luật không thực hiện luân chuyển (theo khoản 17 Điều 1 luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức 2019).

Trên đây là quy định về việc luân chuyển công tác được áp dụng với công chức là quản lý, lãnh đạo. Độc giả có thể theo dõi thêm các quy định khác về luân chuyển công tác tại đây:

>> Cán bộ bắt buộc phải định kỳ luân chuyển công tác?

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục