Hướng dẫn viết lý lịch Đảng viên mới nhất

Lý lịch Đảng viên là một trong những loại giấy tờ quan trọng không thể thiếu với mỗi Đảng viên. Dưới đây là chi tiết hướng dẫn cách viết lý lịch Đảng viên mới và chuẩn nhất của LuatVietnam.


Lý lịch Đảng viên là gì?

Lý lịch Đảng viên là một trong những giấy tờ quan trọng với mỗi Đảng viên, là tờ khai chi tiết về tiểu sử của bản thân và những cá nhân khác có mối quan hệ mật thiết với người muốn vào Đảng như vợ, chồng, anh chị em, ông bà…

Ngoài ra, lý lịch Đảng viên còn làm rõ những vấn đề khác như lịch sử chính trị, về việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống…

Đặc biệt, theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BNV, hồ sơ lý lịch Đảng viên là hồ sơ gốc của công chức. Sau khi công chức kê khai, hoàn thiện hồ sơ nhưng thông tin không thống nhất thì phải thực hiện xác minh, kiểm tra trực tiếp căn cứ vào lý lịch Đảng viên.

Nếu các thông tin trong thành phần hồ sơ công chức không thống nhất với giấy tờ hồ sơ lý lịch Đảng viên thì Đoàn thanh tra, xác minh đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý hồ sơ Đảng viên kiểm tra, xác minh và thông báo kết quả về cơ quan sử dụng công chức để xem xét, quyết định.

Đáng chú ý: Nếu thông tin ngày, tháng, năm sinh của công chức theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch Đảng viên khi được kết nạp Đảng thì không sửa chữa, điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ công chức.

Hướng dẫn viết lý lịch Đảng viên mới nhất 2021
Hướng dẫn viết lý lịch Đảng viên mới nhất 2021 (Ảnh minh họa)


Khi nào khai lý lịch Đảng viên?

Khi muốn xin vào Đảng, người xin kết nạp phải khai lý lịch. Đồng thời, sau khi được kết nạp vào Đảng, Đảng viên phải khai ly lịch một lần nữa để tổ chức Đảng quản lý.

Không chỉ vậy, theo khoản 1.1 Điều 1 Mục II Hướng dẫn 09 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lý lịch Đảng viên là hồ sơ cần có khi:

- Xem xét kết nạp Đảng;

- Kết nạp Đảng;

- Đảng viên được công nhận chính thức;

- Bổ sung hồ sơ Đảng viên hằng năm và khi chuyển sinh hoạt Đảng chính thức;

Như vậy, có thể thấy, kể từ khi muốn được xem xét kết nạp đến khi được chuyển thành Đảng viên chính thức, Đảng viên phải có lý lịch Đảng viên.

Xem thêm…

Ngoài ra, theo quy định tại điểm c khoản 6.2 Điều 6 Quy định 29-QĐ/TW, hằng năm, các cấp ủy chỉ đạo, kiểm tra việc bổ sung lý lịch Đảng viên và quản lý hồ sơ Đảng viên.

Mẫu lý lịch Đảng viên mới nhất 

Theo phân tích ở trên, khi được kết nạp vào Đảng, Đảng viên lại phải khai lý lịch một lần nữa giúp tổ chức Đảng quản lý. Khi đó, lý lịch của Đảng viên sẽ áp dụng mẫu 1-HSĐV gồm 24 trang:

- Sơ yếu lý lịch;

- Lịch sử bản thân;

- Những công việc, chức vụ đã qua;

- Đặc điểm lịch sử;

- Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua;

- Đi nước ngoài;

- Khen thưởng;

- Kỷ luật;

- Hoàn cảnh gia đình;

- Cam đoan, ký tên và chứng nhận của cấp ủy cơ sở.

​Một phần mẫu lý lịch Đảng viên số Mẫu 1-HSĐV
Một phần mẫu lý lịch Đảng viên số Mẫu 1-HSĐV (Ảnh minh họa)


Hướng dẫn cụ thể cách viết lý lịch Đảng viên 

Họ và tên đang dùng: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, bằng chữ in hoa.

Ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG

Nam, nữ: Là nam thì gạch chữ “nữ”, là nữ thì gạch chữ “nam”.

Họ và tên khai sinh: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh.

Các bí danh: Ghi các bí danh đã dùng (nếu có).

Sinh ngày... tháng... năm...: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh ghi trong giấy khai sinh.

Nơi sinh: Ghi rõ xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) nơi cấp giấy khai sinh.

Quê quán: Ghi theo quê quán trong giấy khai sinh (nếu có thay đổi địa danh hành chính thì ghi cả nơi cũ và hiện nay). Đặc biệt, có thể ghi theo quê quán của người mẹ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ nếu không biết rõ bố, mẹ.

Nơi cư trú:

- Nơi thường trú: Ghi địa chỉ đăng ký thường trú (thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, thị xã, quận, thành phố).

- Nơi tạm trú: Bản thân đang tạm trú ở đâu thì ghi địa chỉ nơi tạm trú đó.

Dân tộc: Ghi tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường... Nếu là con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ là người nước ngoài.

Tôn giáo: Theo tôn giáo nào thì ghi rõ (ví dụ: đạo Phật, Công giáo, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo... ghi cả chức sắc trong tôn giáo - nếu có), nếu không theo tôn giáo nào thì ghi chữ “không”.

Nghề nghiệp hiện nay: Ghi rõ công việc chính đang làm theo hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, phân công, bổ nhiệm...

Ví dụ: Công nhân, nông dân, công chức, viên chức, bác sỹ ngoại khoa, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp, học sinh, sinh viên hoặc chưa có việc làm v.v...

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: Ghi rõ đã học xong lớp mấy, hay tốt nghiệp hệ 10 năm, 12 năm, học phổ thông hay bổ túc.

Ví dụ: 8/10 phổ thông, 9/12 bổ túc; tốt nghiệp trung học phổ thông hệ 12 năm.

- Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề): Ghi theo chứng chỉ, văn bằng đã được cấp.

Ví dụ: Công nhân kỹ thuật hàn bậc 3, Trung cấp Thú y...

- Giáo dục đại học và sau đại học (bao gồm trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ): Ghi theo văn bằng đã được cấp, thuộc chuyên ngành nào, hình thức đào tạo (chính quy, tại chức, chuyên tu, đào tạo từ xa).

Ví dụ: Cao đẳng Sư phạm, Đại học nông nghiệp, Cử nhân Luật tại chức, Kỹ sư cơ khí, Bác sỹ Ngoại khoa; Thạc sỹ kinh tế, Tiến sỹ toán học, Tiến sỹ khoa học ...

Đặc biệt, nếu có nhiều bằng thì ghi tất cả.

- Học hàm: Ghi chức danh được Nhà nước phong (Giáo sư, Phó giáo sư).

- Lý luận chính trị: Ghi theo chứng chỉ, văn bằng cao nhất đã được cấp.

Ví dụ: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân; học tập trung hay không tập trung…

- Ngoại ngữ: Ghi theo văn bằng hoặc chứng chỉ đã được cấp

Ví dụ: Đại học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga... hoặc tiếng Anh trình độ A...

- Tin học: Đối với hệ bồi dưỡng thì ghi theo chứng chỉ, chứng nhận đã được cấp

Ví dụ: Tin học văn phòng; tin học trình độ A, B, C...; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành tin học thì ghi là đại học.

- Tiếng dân tộc thiểu số: Nói được tiếng dân tộc thiểu số nào thì ghi rõ tên dân tộc đó.

Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đoàn (chi đoàn, Đoàn cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

- Ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp: Ghi rõ ngày, tháng, năm cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Ngày và nơi kết nạp vào Đảng: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi tổ chức lễ kết nạp vào Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

Lịch sử bản thân: Tóm tắt quá trình từ thời niên thiếu cho đến ngày tham gia hoạt động xã hội như ngày vào Đoàn thanh niên, ngày nhập ngũ, ngày vào học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc ngày tham gia hoạt động trong các tổ chức kinh tế, xã hội...

Ngày và nơi công nhận chính thức: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi được công nhận chính thức (chi bộ, Đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

Những công việc, chức vụ đã qua: Ghi đầy đủ, rõ ràng, liên tục (theo tháng) từ khi tham gia hoạt động xã hội; đi làm; đi học đến nay, từng thời gian làm việc gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì về Đảng, chính quyền, trong lực lượng vũ trang, các đoàn thể, các tổ chức văn hóa, giáo dục, khoa học, xã hội...

Trong đó, ghi cả thời gian nhập ngũ, xuất ngũ, tái ngũ, đi học, đi chữa bệnh, đi nghỉ mát, tham quan nước ngoài, bị bắt, bị tù, bị gián đoạn liên lạc hoặc không hoạt động nếu có...

Đặc điểm lịch sử:

- Ghi rõ lý do bị gián đoạn hoặc không sinh hoạt Đảng (nếu có);

- Có bị bắt, bị tù không (do chính quyền nào, từ ngày ...... tháng  ...... năm ........nào đến ngày ...... tháng  ...... năm ........nào, ở đâu).

- Có tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, trụ sở của tổ chức đặt ở đâu?).

- Đã tham gia các chức sắc gì trong các tôn giáo.

Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua: Ghi rõ đã học những lớp lý luận chính trị hay chuyên môn, nghiệp vụ nào, theo chương trình gì; cấp nào mở, tên trường, thời gian học, ở đâu; học chính quy hay tại chức; tên văn bằng hoặc chứng chỉ được cấp.

Đi nước ngoài: Ghi rõ thời gian từ tháng năm nào đến tháng năm nào, đi nước nào; cơ quan, đơn vị, tổ chức nào quyết định (chỉ ghi các trường hợp đi học tập, lao động hợp tác, công tác...từ 3 tháng trở lên).

Khen thưởng: Ghi rõ tháng năm, hình thức được khen thưởng (từ bằng khen trở lên), cấp nào quyết định; các danh hiệu được Nhà nước phong tặng: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân...

Kỷ luật: Ghi rõ tháng năm, lý do sai phạm, hình thức kỷ luật (kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể từ khiển trách trở lên), cấp nào quyết định.

Hoàn cảnh gia đình: Ghi rõ những người chủ yếu trong gia đình như:

1/ Ông, bà, nội ngoại: Ghi những người có đặc điểm chính trị ảnh hưởng tốt, xấu với bản thân.

Ví dụ: Là Lão thành Cách mạng, Anh hùng... hoặc có tội ác, bị Cách mạng xử lý.

2/ Cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ); cha, mẹ vợ (hoặc cha, mẹ chồng); vợ (hoặc chồng): Ghi rõ họ và tên, năm sinh, nơi sinh, quê quán; nơi cư trú, nghề nghiệp, thành phần giai cấp, lịch sử chính trị của từng người qua các thời kỳ:

- Về thành phần giai cấp: Ghi rõ thành phần giai cấp trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong Cải cách ruộng đất năm 1954 (ở miền Bắc) hoặc trong Cải tạo công, nông, thương nghiệp năm 1976 ở các tỉnh, thành phố phía Nam từ Quảng Trị trở vào.

Ví dụ: Cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản...(nếu có sự thay đổi thành phần giai cấp cần ghi rõ lý do).

Nếu thành phần gia đình không được quy định ở các thời điểm nêu trên và hiện nay thì bỏ trống mục này.

- Về lịch sử chính trị của từng người: Ghi rõ:

  • Đã tham gia tổ chức cách mạng; làm công tác gì, giữ chức vụ gì?
  • Tham gia hoạt động và giữ chức vụ gì trong tổ chức chính quyền, đoàn thể, đảng phái nào... của đế quốc hoặc chế độ cũ;
  • Hiện nay, những người đó làm gì? Ở đâu? Nếu đã chết thì ghi rõ lý do chết, năm nào? Tại đâu?

3/ Anh chị em ruột của bản thân, của vợ (hoặc chồng); các con: Ghi họ và tên, năm sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp; việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cam đoan - Ký tên: Ghi rõ “Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch”; ngày, tháng, năm, ký và ghi rõ họ tên.

Chứng nhận của cấp ủy cơ sở: Có 2 mức chứng nhận:

- Nếu cấp ủy đã thẩm tra, kết luận đúng sự thật thì ghi “Chứng nhận lý lịch của đồng chí... khai tại Đảng bộ, chi bộ cơ sở... là đúng sự thật”.

- Nếu cấp ủy chỉ đối khớp với lý lịch của người xin vào Đảng hoặc lý lịch cũ của Đảng viên thấy đúng thì ghi “Chứng nhận lý lịch của đồng chí... theo đúng lý lịch của người xin vào Đảng (hoặc lý lịch cũ)”.

Ghi ngày, tháng, năm, chức vụ, họ và tên đồng chí Bí thư hoặc Phó bí thư, ký tên, đóng dấu của cấp ủy cơ sở.

Trường hợp cấp ủy cơ sở chưa có con dấu, thì cấp ủy cấp trên trực tiếp xác nhận chữ ký, ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu.


Thay đổi thông tin trong lý lịch Đảng viên thế nào?

1/ Thay đổi họ tên

Theo Hướng dẫn 01-HD/TW 2016 về thi hành điều lệ Đảng, Đảng viên cần thay đổi họ, tên khác với đã khai trong lý lịch Đảng viên thì thực hiện như sau:

Bước 1: Đảng viên gửi đến cấp ủy cơ sở đơn đề nghị và văn bản chính thức của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép được thay đổi họ, tên.

Bước 2: Cấp ủy cơ sở xem xét và đề nghị cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

Trong đó, nếu đồng ý thay đổi họ, tên thì chỉnh sửa đồng thời họ, tên trong các tài liệu và cơ sở dữ liệu Đảng viên do cấp ủy các cấp quản lý.

2/ Thay đổi ngày, tháng, năm sinh

Cũng tại Hướng dẫn 01 nêu trên, kể từ ngày 18/8/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của Đảng viên. Đồng thời, thống nhất xác định tuổi của Đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch Đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng.

Trên đây là hướng dẫn khai lý lịch Đảng viên mới nhất. Nếu có thắc mắc khác về các quy định liên quan đến Đảng viên, độc giả có thể liên hệ 1900.6192 để được giải đáp.

>> Chi tiết cách tính tuổi Đảng viên mới nhất

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Lộ trình tăng lương cơ bản đến 2025: Tin quan trọng với mọi người dân

Lộ trình tăng lương cơ bản đến 2025: Tin quan trọng với mọi người dân

Lộ trình tăng lương cơ bản đến 2025: Tin quan trọng với mọi người dân

Vấn đề lương luôn là điểm nóng được đông đảo người lao động quan tâm. Vậy lộ trình tăng lương cơ bản đến năm 2025 của người lao động sẽ diễn ra thế nào? Dự đoán đến 2025, lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ ra sao?