Giáo viên cấp 2, cấp 3 không phải dự giờ, thăm lớp từ 01/11/2020?

Dự giờ là một trong những hoạt động quen thuộc của giáo viên và học sinh các cấp. Tuy nhiên, khi Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 01/11/2020 thì giáo viên Trung học cơ sở (cấp 2), Trung học phổ thông (cấp 3) không còn phải dự giờ, thăm lớp nữa?


Hiện nay, giáo viên dự giờ theo quy định nào?

Dự giờ là một trong những phương pháp giúp nâng cao việc dạy và học tại các cấp học nhưng hiện nay quy định về dự giờ còn chưa rõ ràng khiến nhiều trường học còn “lúng túng” trong việc áp dụng.

Luật Giáo dục năm 2019 không quy định về việc dự giờ, thăm lớp. Theo đó, Điều 70 Luật Giáo dục chỉ quy định nhiệm vụ của nhà giáo gồm: Giảng dạy, giáo dục theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục; thực hiện điều lệ nhà trường…

Trước đây, hoạt động dự giờ cũng chỉ được nêu tại khoản 2 Điều 7 về tiêu chuẩn 4 đánh giá chất lượng giáo dục trường cấp 2 ban hành kèm Thông tư 12/2009/TT-BGDĐT (đã hết hiệu lực) như sau:

Mỗi năm học, nhà trường thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, hội giảng, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi các cấp

[…]

Định kỳ, rà soát, đánh giá các hoạt động dự giờ, hội giảng, thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi các cấp

Tuy nhiên, các văn bản thay thế Thông tư này không còn đề cập đến hoạt động dự giờ nữa. Như vậy, nói cách khác không có văn bản pháp lý nào quy định cụ thể về số tiết dự giờ, thăm lớp của giáo viên.

Có chăng hiện nay, việc dự giờ chỉ được nêu tại các loại hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục của giáo viên. Cụ thể:

-  Giáo viên tiểu học: Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ và theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh (điểm b khoản 2 Điều 21 Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT);

- Giáo viên cấp 2, cấp 3: Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp (theo điểm b khoản 3 Điều 27 Điều lệ trường cấp 2, cấp 3 ban hành kèm Thông tư số 12/2011).

Như vậy, hiện nay, giáo viên vẫn phải tham gia các hoạt động dự giờ, thăm lớp bởi vẫn có yêu cầu bắt buộc ghi chép hoạt động này trong các loại hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục của giáo viên.

Giáo viên cấp 2 không phải dự giờ
Giáo viên cấp 2 cấp 3 không phải dự giờ, thăm lớp từ 01/11/2020? (Ảnh minh họa)


Từ 01/11/2020, giáo viên cấp 2, cấp 3 không còn phải dự giờ?

Thông tư 12 năm 2011 về Điều lệ trường cấp 2, cấp 3 sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/11/2020 và bị thay thế bởi Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT.

Theo đó, hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục nêu tại Điều 21 Điều lệ ban hành kèm Thông tư này đã không còn đề cập đến “sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp” mà chỉ còn:

- Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).

- Kế hoạch bài dạy (giáo án).

- Sổ theo dõi và đánh giá học sinh.

- Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Có thể thấy, từ 01/11/2020, giáo viên không cần phải có sổ ghi chép dự giờ, thăm lớp.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 29 Điều lệ ban hành kèm Thông tư này nêu rõ, giáo viên chủ nhiệm còn có quyền:

Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp do mình làm chủ nhiệm

Có thể thấy, với các giờ học của học sinh do mình làm chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm được dự giờ.

Như vậy, từ các phân tích trên, sắp tới đây từ 01/11/2020, chỉ giáo viên chủ nhiệm mới phải tham gia dự giờ các lớp do học sinh mình chủ nhiệm còn các giáo viên khác thì không cần.

Nếu có băn khoăn về các quy định mới tại Điều lệ trường THCS, THPT mới cũng như các quy định khác trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, bạn đọc có thể liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ. 

>> 5 quy định mới từ 01/11/2020 giáo viên cấp 2, cấp 3 cần biết 

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

5 quy định mới từ 01/11/2020 giáo viên cấp 2, cấp 3 cần biết

5 quy định mới từ 01/11/2020 giáo viên cấp 2, cấp 3 cần biết

5 quy định mới từ 01/11/2020 giáo viên cấp 2, cấp 3 cần biết

Ngày 15/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT. Dưới đây là 05 quy định giáo viên trường trung học cơ sở, trung học phổ thông cần lưu ý.