Người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Liên tục đón nhiều niềm vui từ 01/7/2023

Nhiều nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã mới đây đã được Bộ Nội vụ đưa ra đề xuất. Một trong số đó có đề xuất về người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ 01/7/2023.

1. Liên tục tăng phụ cấp hoạt động không chuyên trách cấp xã

Không chỉ người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố được tăng mức khoán phụ cấp từ ngày 01/7/2023 mà mức khoán phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã  cũng tăng so với trước.

1.1 Theo dự thảo

Theo dự thảo Nghị định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn, tổ dân phố (gọi tắt là dự thảo Nghị định), đề xuất về người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ 01/7/2023 là tăng mức khoán quỹ phụ cấp theo loại xã hằng tháng (bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế) cho đối tượng này như sau:

Quy định hiện nay

(khoản 5 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP)

Đề xuất

(khoản 1 Điều 34 dự thảo)

Loại 1

16,0 lần mức lương cơ sở

21,0 lần mức lương cơ sở

Loại 2

13,7 lần mức lương cơ sở

18,0 lần mức lương cơ sở

Loại 3

11,4 lần mức lương cơ sở

15,0 lần mức lương cơ sở

Như vậy, về cơ bản, tất cả các đơn vị hành chính cấp xã đều được tăng mức khoán quỹ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã (xã loại 1 tăng 5,0 lần mức lương cơ sở; xã loại 2 tăng 4,3 lần mức lương cơ sở và xã loại 3 tăng 3,6 lần mức lương cơ sở so với hiện nay).

Ngoài ra, so với hiện nay, dự thảo đã bổ sung thêm quy định về mức khoán quỹ phụ cấp áp dụng với loại xã có số lượng người hoạt động không chuyên trách tăng thêm khi có dân số lớn hơn tiêu chuẩn về quy mô dân số.

Cụ thể, với những xã có số lượng người hoạt động không chuyên trách tăng thêm thì tổng mức khoán quỹ phụ cấp cũng tăng tương ứng là 1,5 lần mức lương cơ sở/người hoạt động không chuyên trách được tăng thêm.

đề xuất về người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ 01/7/2023
Đề xuất về người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ 01/7/2023 (Ảnh minh hoạ)

1.2 Phụ cấp kiêm nhiệm từng chức danh có thể tăng theo trình độ chuyên môn

Khoản 5 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể.

Do đó, việc quy định mức phụ cấp với từng chức danh và phụ cấp kiêm nhiệm chức danh sẽ căn cứ vào quy định nội bộ của từng địa phương. Nhưng ở dự thảo mới, Bộ Nội vụ đã đề xuất thêm quy định đảm bảo quyền lợi cũng như khuyến khích thêm cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Cụ thể, điểm c khoản 3 Điều 24 dự thảo quy định, mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh với từng người hoạt động không chuyên trách ở xã sẽ được bảo đảm tương quan hợp lý với lương ở bậc 1 của cán bộ, công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo.

Qua đó, khuyến khích các đối tượng này học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngoài ra, các đối tượng này còn được hỗ trợ, cử đi đào tạo, bồi dưỡng và hưởng chế độ gồm: Được cấp tài liệu học tập; hỗ trợ tiền ăn khi đi học tập trung và hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập.

1.3 Khi lương cơ sở tăng

Từ 01/7/2023 - thời điểm dự kiến dự thảo Nghị định sẽ chính thức được áp dụng, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ được tăng mức phụ cấp khi tăng hệ số quỹ phụ cấp mà đây còn là thời điểm sẽ thực hiện tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, bởi mức khoán quỹ phụ cấp này căn cứ vào mức lương cơ sở nên khi lương cơ sở tăng thì kéo theo đó, mức khoán quỹ phụ cấp này cũng tăng theo. Cụ thể:

Đơn vị: đồng/tháng

Khi dự thảo không được thông qua

Hệ số

Mức khoán quỹ phụ cấp

Đến hết 30/6/2023

Từ 01/7/2023

Loại 1

16,0

23.840.000

28.800.000

Loại 2

13,7

20.413.000

24.660.000

Loại 3

11,4

16.986.000

20.520.000

Khi dự thảo được thông qua

Hệ số

Mức khoán quỹ phụ cấp

Đến hết 30/6/2023

Từ 01/7/2023

Loại 1

21,0

31.290.000

37.800.000

Loại 2

18,0

26.820.000

32.400.000

Loại 3

15,0

22.350.000

27.000.000

2. Đề xuất tăng nhiều người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Tại dự thảo Nghị định, bên cạnh đề xuất tăng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Bộ Nội vụ còn đề xuất tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Cụ thể, so với khoản 4 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP, dự thảo đã tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã như sau:

Quy định hiện nay

(khoản 4 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP)

Đề xuất

(khoản 1 Điều 32 dự thảo)

Loại 1

Tối đa 14 người

14 người

Loại 2

Tối đa 12 người

12 người

Loại 3

Tối đa 10 người

10 người

Đồng thời, dự thảo đã bổ sung quy định về việc tăng thêm một người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi đơn vị hành chính cấp xã đó có số dân lớn hơn so với điều kiện số dân cứ tăng thêm đủ như sau:

STT

Địa bàn thuộc cấp xã

Dân số cứ tăng thêm đủ

1

Phường thuộc quận

5.000 người

2

- Phường thuộc thành phố thuộc tỉnh

- Thành phố thuộc thành phố thuộc trung ương

3.500 người

3

- Phường thuộc thị xã

- Xã miền núi, vùng cao

2.500 người

4

- Thị trấn và xã đồng bằng

4.000 người

5

- Xã và thị trấn hải đảo

1.600 người

6

Phường ở hải đảo

1.400 người

Như vậy, theo thống kê thì với đề xuất này của Bộ Nội vụ, cả nước có thể sẽ tăng thêm gần 7.500 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã (Ảnh minh hoạ)

3. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ được hưởng ốm đau, thai sản

Mặc dù người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 34 của Chính phủ nhưng đối tượng này không được hưởng chế độ thai sản và ốm đau theo quy định tại Điều 24 và Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Tuy nhiên, tại Điều 45 và Điều 54 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã bổ sung đối tượng được hưởng chế độ ốm đau và chế độ thai sản là người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Như vậy, nếu dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội được thông qua thì người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc như cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Xem chi tiết: Mức đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ không chuyên trách

Trên đây là đề xuất về người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ 01/7/2023 và tăng số lượng cũng như tăng quyền lợi hưởng bảo hiểm xã hội cho đối tượng này. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết:
(10 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Sắp cải cách tiền lương, vấn đề lương, thưởng vẫn luôn là vấn đề nóng được rất nhiều người quan tâm. Trong đó, đáng chú ý là có 01 khoản phụ cấp chỉ có quân đội công an được hưởng từ 01/7/2024. Chi tiết sẽ có tại bài viết dưới đây.