Tăng giảm cỡ chữ:

Tin vui: Đảng viên sắp được tăng nhiều khoản tiền thưởng

Mức lương cơ sở sẽ được tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức tiền thưởng đối với Đảng viên cũng sẽ được điều chỉnh tăng.
 

 

Hệ số tiền thưởng

Mức thưởng trước 1/7/2019

Mức thưởng sau 1/7/2019


Khen thưởng định kỳ
 

Được đảng bộ cơ sở, chi bộ tặng Giấy khen “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm”

0,3 lần lương cơ sở

417.000 đồng

447.000 đồng

Được ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng Giấy khen “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền”

1,0 lần lương cơ sở

1.390.000 đồng

1.490.000 đồng

Được ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng Bằng khen “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền

1,5 lần lương cơ sở

 

 

 

2.085.000 đồng

2.235.000 đồng


Khen thưởng đột xuất
 

Được đảng bộ cơ sở, chi bộ khen thưởng

0,3 lần lương cơ sở

417.000 đồng

447.000 đồng

Được ban thường vụ huyện uỷ và tương đương khen thưởng

1,0 lần lương cơ sở

1.390.000 đồng

1.490.000 đồng

Được ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương khen thưởng

1,5 lần lương cơ sở

2.085.000 đồng

2.235.000 đồng


Khen thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng
 

Được ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương khen thưởng

1,5 lần lương cơ sở

2.085.000 đồng

2.235.000 đồng

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

1,5 lần lương cơ sở

2.085.000 đồng

2.235.000 đồng

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

2,0 lần lương cơ sở

2.780.000 đồng

2.980.000 đồng

Huy Hiệu 50 năm tuổi Đảng

3,0 lần lương cơ sở

4.170.000 đồng

4.470.000 đồng

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

3,5 lần lương cơ sở

4.865.000 đồng

5.215.000 đồng

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

5,0 lần lương cơ sở

6.950.000 đồng

7.450.000 đồng

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

6,0 lần lương cơ sở

8.340.000 đồng

8.940.000 đồng

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

8,0 lần lương cơ sở

11.120.000 đồng

11.920.000 đồng

Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

10,0 lần lương cơ sở

13.900.000 đồng

14.900.000 đồng

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

15,0 lần lương cơ sở

20.850.000 đồng

22.350.000 đồng


Căn cứ:

- Nghị định 38/2019/NĐ-CP về tăng lương cơ sở

- Hướng dẫn 56-HD/VPTW về mức chi tiền thưởng với Đảng viên

Ngoài thông tin về mức tiền thưởng đối với Đảng viên từ ngày 1/7/2019 nêu trên, bạn đọc có thể tìm đọc các bài viết liên quan đến Đảng viên tại đây.

>> Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm mới nhất

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Đảng viên