Đảng viên nơi cư trú là ai? Có nhiệm vụ như thế nào?

Đảng viên nơi cư trú là đối tượng thường được nhắc đến trong các văn bản của Đảng. Tuy nhiên, có thể không ít người không biết đến đây là ai và sẽ thực hiện nhiệm vụ như thế nào?

1. Đảng viên nơi cư trú là ai?

Hiện nay, không có quy định cụ thể định nghĩa về Đảng viên nơi cư trú. Tuy nhiên, có thể hiểu, Đảng viên nơi cư trú là Đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú của người đó.

Theo Điều 1 Điều lệ Đảng, Đảng viên là người:

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Đồng thời, theo Điều 40 Bộ luật Dân sự, nơi cư trú của một người là nơi người đó sinh sống thường xuyên. Và theo Điều 11 Luật Cư trú năm 2020, nơi cư trú của một người gồm nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Như vậy, có thể hiểu, Đảng viên nơi cư trú là Đảng viên sinh hoạt Đảng tại nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú của người đó.

dang vien noi cu tru


2. Nhiệm vụ của Đảng viên nơi cư trú là gì?

Hiện nay, theo Điều 2 Quy định số 213-QĐ/TW, Đảng viên đang công tác ở nơi cư trú có nhiệm vụ sau:

- Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu trước nhân dân nơi cư trú.

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật và quy định của địa phương.

- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc và góp ý kiến trong các cuộc họp định kỳ do cấp uỷ nơi cư trú triệu tập về công việc chung của địa phương nhất là những vấn đề bức xúc tại nơi cư trú.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

- Giám sát cán bộ, Đảng viên khi tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

- Vận động các thành viên trong gia đình tham gia các phong trào của địa phương; xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết tại khu dân cư.

- Trong mỗi lần kiểm điểm, đánh giá Đảng viên hằng năm, thực hiện báo cáo kết quả nhiệm vụ làm được trước chi uỷ nơi công tác…

3. Mẫu bản nhận xét Đảng viên nơi cư trú

Mẫu 3-213

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG, XÃ ............  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ……………………                        ...,ngày........tháng........năm........

PHIẾU NHẬN XÉT

Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ

với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy sau khi họp với Ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về Đảng viên…………..như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước Nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt            Nêu gương                           Chưa nêu gương      

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Gương mẫu đi đầu     Gương mẫu       Chưa gương mẫu

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của Nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ               Tham gia chưa đầy đủ      Không tham gia

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình Nhân dân; phản ánh những ý kiến của Nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực     Thường xuyên     Chưa thường xuyên                     

5. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và Nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Rất tích cực                 Tích cực             Chưa tích cực

6. Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt.

Biểu dương                 Không đề nghị            Xem xét xử lý

7. Nhận xét khác

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY                                        T/M CHI BỘ

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)                  (Ký, ghi rõ họ và tên)

Trên đây là quy định về Đảng viên nơi cư trú. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(3 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Lộ trình tăng lương cơ bản đến 2025: Tin quan trọng với mọi người dân

Lộ trình tăng lương cơ bản đến 2025: Tin quan trọng với mọi người dân

Lộ trình tăng lương cơ bản đến 2025: Tin quan trọng với mọi người dân

Vấn đề lương luôn là điểm nóng được đông đảo người lao động quan tâm. Vậy lộ trình tăng lương cơ bản đến năm 2025 của người lao động sẽ diễn ra thế nào? Dự đoán đến 2025, lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ ra sao?