Tăng giảm cỡ chữ:

Đảng viên dự bị có quyền biểu quyết?

Khi muốn trở thành Đảng viên chính thức, quần chúng phải trải qua thời gian dự bị để học tập, rèn luyện, phấn đấu. Tuy nhiên, trong thời gian dự bị này, Đảng viên dự bị liệu có quyền biểu quyết không?


Đảng viên đang dự bị có được biểu quyết không?

Theo Điều 5 Điều lệ Đảng, người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời gian đó, chi bộ tiếp tục giáo dục và phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ Đảng viên dự bị này tiến bộ.

Khi hết thời kỳ dự bị, Đảng viên dự bị đủ điều kiện thì được công nhận là Đảng viên chính thức. Khi đó, người này sẽ có đầy đủ quyền, nghĩa vụ của Đảng viên chính thức.

Theo Điều 3 Điều lệ Đảng, Đảng viên có các quyền sau đây:

- Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

-Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

- Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và Đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

-. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Đặc biệt, Điều 3 này khẳng định:

Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Căn cứ quy định này, Đảng viên dự bị sẽ có đầy đủ các quyền của Đảng viên chính thức nêu trên nhưng không có quyền biểu quyết.

dang vien du bi co quyen bieu quyet khong

Đảng viên dự bị có quyền biểu quyết? (Ảnh minh họa)

 

Đảng viên dự bị có quyền bầu cử không?

Theo phân tích ở trên, căn cứ quy định tại Điều 3 Điều lệ Đảng, Đảng viên dự bị không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Đồng thời, Điều 15 Quyết định 244-QĐ/TW về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng quy định chỉ đại biểu chính thức của đại hội đại biểu các cấp và Đảng viên chính thức của đại hội Đảng viên mới có quyền bầu cấp uỷ cấp mình và bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

Đặc biệt, khoản 2 Điều 15 quy định này cũng khẳng định:

Ở đại hội Đảng viên, Đảng viên sinh hoạt tạm thời và Đảng viên dự bị không có quyền bầu cử

Theo đó, Đảng viên dự bị không có quyền bầu cử. Tuy nhiên, ở đại hội Đảng viên, Đảng viên chính thức, Đảng viên sinh hoạt tạm thời và Đảng viên dự bị đều có quyền đề cử Đảng viên chính thức của Đảng bộ, chi bộ để được bầu làm đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên hoặc để được bầu vào cấp ủy cấp mình.

Nói tóm lại, Đảng viên dự bị không có quyền biểu quyết. Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp nhanh nhất.

>> Biểu quyết bằng thẻ Đảng giơ tay trái hay tay phải?

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Đảng viên