Đảng viên dự bị có được bỏ phiếu không?

Đảng viên hiện được phân thành Đảng viên chính thức và Đảng viên dự bị. Vậy Đảng viên dự bị là ai? Những đối tượng này có được bỏ phiếu không?

Đảng viên dự bị là ai?

Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam định nghĩa Đảng viên như sau:

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Như vậy, chỉ khi đáp ứng các điều kiện được kết nạp Đảng thì quần chúng sẽ được đứng trong hàng ngũ Đảng viên. Tuy nhiên, không phải mọi Đảng viên đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên đều được trở thành Đảng viên chính thức.

Theo khoản 1 Điều 5 Điều lệ Đảng, người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng tính từ ngày được tổ chức lễ kết nạp từ chi bộ. Trong thời gian này, Đảng viên dự bị phải tiếp tục rèn luyện và được chi bộ giáo dục, phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ Đảng viên dự bị tiến bộ.

Như vậy, có thể hiểu, Đảng viên dự bị là người được kết nạp vào Đảng nhưng chưa được đứng trong hàng ngũ Đảng viên chính thức mà sẽ có mười hai tháng “thử thách” để rèn luyện tiến bộ. Hết thời gian dự bị 12 tháng này, Đảng viên dự bị mới được xem xét, biểu quyết để kết nạp.

Đặc biệt, không phải Đảng viên dự bị nào cũng có thể được kết nạp. Theo khoản 2 Điều 5 Điều lệ Đảng, nếu Đảng viên dự bị không đủ tư cách Đảng viên thì chi bộ sẽ đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên người này trong danh sách Đảng viên dự bị.

dang vien du bi co duoc bo phieu khong


Đảng viên dự bị có được bỏ phiếu không?

Mặc dù chưa phải là Đảng viên chính thức nhưng trong sinh hoạt, theo Điều 3 Điều lệ Đảng, Đảng viên dự bị cũng có các quyền sau đây:

- Được thông tin, thảo luận các vấn đề liên quan đến Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, cương lĩnh chính trị.

- Được đề cử các cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng.

- Được phê bình, chất vấn về các hoạt động của tổ chức Đảng cũng như Đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. Đồng thời, Đảng viên cũng được báo cáo, kiến nghị cơ quan có trách nhiệm cũng như có thể yêu cầu được cơ quan này trả lời.

Đặc biệt, khoản 4 Điều 3 Điều lệ Đảng khẳng định:

Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Theo quy định này, có thể thấy, Đảng viên không có quyền biểu quyết cũng như ứng cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng mà chỉ có các quyền như đã nêu ở trên. Đồng nghĩa, Đảng viên dự bị không được bỏ phiếu trong các cuộc họp chi bộ, tổ chức Đảng.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Đảng viên dự bị có được bỏ phiếu không? Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục