Tăng giảm cỡ chữ:

Đảng viên dự bị bị kỷ luật có được chuyển chính thức?

Sau khi hết thời gian dự bị, Đảng viên dự bị sẽ được chuyển thành chính thức. Tuy nhiên, nếu Đảng viên dự bị đang bị kỷ luật hoặc trước đó đã bị kỷ luật thì có được chuyển chính thức không?

Điều 5 Điều lệ Đảng nêu rõ:

Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công Đảng viên chính thức giúp Đảng viên đó tiến bộ.

Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận Đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu không đủ tư cách Đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách Đảng viên dự bị.

Căn cứ quy định này, khi muốn trở thành Đảng viên chính thức thì người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức kết nạp. Trong thời gian dự bị này, người được kết nạp vẫn phải tiếp tục rèn luyện để đủ điều kiện, tư cách trở thành Đảng viên.

Sau khi hết thời gian dự bị sẽ có 02 trường hợp xảy ra:

- Nếu đủ tư cách Đảng viên thì được xét công nhận Đảng viên chính thức từng người một;

- Nếu không đủ tư cách Đảng viên thì sẽ bị xóa tên trong danh sách Đảng viên dự bị.

Đồng nghĩa, sau khi dự bị 12 tháng, nếu đủ tư cách Đảng viên thì được xét chuyển chính thức, nếu không đủ tư cách Đảng viên thì bị xóa tên trong danh sách Đảng viên dự bị và không được xét chuyển chính thức.

dang vien du bi bi ky luat
Đảng viên dự bị bị kỷ luật có được chuyển chính thức? (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, theo Điều 35 Điều lệ Đảng, Đảng viên dự bị sẽ bị kỷ luật theo 02 hình thức là khiển trách và cảnh cáo. (không giống Đảng viên chính thức bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ khỏi Đảng).

Đặc biệt, tại điểm 2.3 khoản 2 Điều 35 mục II Quy định 30-QĐ/TW năm 2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định:

Đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo và khi hết thời hạn dự bị, chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận Đảng viên chính thức. Nếu vi phạm đến mức không còn đủ tư cách Đảng viên thì xóa tên trong danh sách Đảng viên.

Như vậy, từ các quy định trên, có thể thấy, Đảng viên dự bị bị kỷ luật thì khi hết thời gian dự bị vẫn được xem xét công nhận Đảng viên chính thức. Chỉ khi không còn đủ tư cách Đảng, bị xóa tên khỏi danh sách Đảng viên thì Đảng viên dự bị mới không được chuyển chính thức.

Riêng với đối tượng Đảng viên dự bị sinh hoạt đơn lẻ ở ngoài nước, tiết a điểm 6.3.3 khoản 6.3 Điều 6 Quy định 29-QĐ/TW quy định, Đảng viên dự bị này phải làm bản tự kiểm điểm về tư cách Đảng viên và việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian sinh hoạt đơn lẻ.

Khi đó, cấp ủy trực tiếp quản lý Đảng viên ở ngoài nước căn cứ vào nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi đi và kiểm điểm của Đảng viên này để xét công nhận Đảng viên chính thức.

Những nội dung để công nhận Đảng viên chính thức được thực hiện như quy định nêu trên.

Nói tóm lại, nếu Đảng viên dự bị bị kỷ luật thì vẫn được xem xét chuyển thành Đảng viên chính thức nếu chưa vi phạm đến mức không đủ tư cách Đảng và bị xóa tên khỏi danh sách Đảng viên.

Nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá Đảng viên cuối năm

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Đảng viên