Đảng viên đi nước ngoài không xin phép bị xử lý thế nào?

Đảng viên đi nước ngoài không xin phép sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Đảng viên đi nước ngoài không xin phép bị xử lý thế nào?

Đảng viên ra nước ngoài phải báo cáo và xin phép tổ chức Đảng nơi sinh hoạt. Nếu Đảng viên đi nước ngoài không xin phép thì bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 34 Quy định 69-QĐ/TW như sau:

- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

 • Tự mình đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở ngoài nước bằng tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

 • Nhận lời mời ra nước ngoài hoặc làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài mà không báo cáo hoặc chưa được sự đồng ý của tổ chức Đảng có thẩm quyền.

 • Tự ý ra nước ngoài mà không báo cáo hoặc chưa được sự đồng ý của cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt.

Trường hợp đã bị kỷ luật khiển trách mà tái phạm thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

Trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Đảng viên đi nước ngoài không xin phép bị xử lý thế nào?
Đảng viên đi nước ngoài không xin phép bị xử lý thế nào? (Ảnh minh họa)

Đảng viên đi nước ngoài phải thực hiện thủ tục gì?

Trước và sau khi đi nước ngoài, Đảng viên phải báo cáo, xin phép tổ chức Đảng đang sinh hoạt. Cụ thể:

Trước khi ra nước ngoài

- Đảng viên phải làm Đơn đề nghị ra nước ngoài và các giấy tờ liên quan (nếu có) nộp để báo cáo Chi bộ.

- Chi bộ có ý kiến vào Đơn đề nghị ra nước ngoài về việc riêng và nộp Đơn và các giấy tờ liên quan (nếu có) để báo cáo Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy).

- Đảng ủy choý kiến đồng ý hoặc không đồng ý.

- Văn phòng Đảng ủy thông báo cho chi bộ để thông báo cho đảng viên.

Lưu ý: Nếu ra nước ngoài để thăm người thân hoặc đi công tác, du lịch có kết hợp thăm người thân, Đảng viên phải làm thêm Bản cam kết về thân nhân ở nước ngoài báo cáo chi bộ và báo cáo Đảng ủy quyết định.

Tham khảo mẫu Đơn xin đi nước ngoài có việc riêng

CHI BỘ……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI VIỆC RIÊNG

Kính gửi:

 • Đảng ủy ….
 • Chi bộ…

Họ và tên:…………………………………….. sinh ngày:          ……………

Chức vụ Đảng:……………………, chính quyền:……………………..

Chi bộ sinh hoạt, công tác:……………………………………………..

Thực hiện Quy định ….

Căn cứ …..

Nay tôi làm đơn này gửi đến Chi bộ…, Đảng ủy …. xem xét, trình cấp ủy có thẩm quyền cho tôi được đi nước ngoài như sau:

- Thời gian dự kiến đi và ở nước ngoài: Từ ……………….. đến……………….

- Mục đích, nội dung của chuyến đi: ……………………………….

- Địa chỉ, mối quan hệ của tổ chức, cá nhân nơi đến: ……………………………

- Nguồn kinh phí cho chuyến đi: ……………………………….

- Những người thân cùng đi: ……………………………….

Tôi cam kết chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại, các quy định của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; về nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên khi đi nước ngoài và khi quan hệ, tiếp xúc tổ chức, cá nhân nước ngoài; khi về nước sẽ báo cáo kết quả chuyến đi theo đúng quy định.

Rất mong được Chi bộ…, Đảng ủy ….. xem xét, giải quyết.

………….., ngày…. tháng …. năm 20…

Người viết đơn

(Ký, ghi họ và tên)

Sau khi ra nước ngoài

- Sau khi nhập cảnh về nước, Đảng viên phải làm báo cáo kết quả ra nước ngoài để báo cáo Chi bộ.

- Chi bộ có ý kiến vào Báo cáo kết quả ra nước ngoài về việc riêng và nộp để báo cáo Đảng ủy.

- Đảng ủy cho ý kiến về việc ra nước ngoài của Đảng viên.

- Văn phòng Đảng ủy thông báo cho Chi bộ để Chi bộ thông báo cho Đảng viên.

Tham khảo mẫu Báo cáo kết quả ra nước ngoài:

CHI BỘ…….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO

Kết quả chuyến đi nước ngoài

Kính gửi:

 • Đảng ủy ….
 • Chi bộ……

Họ và tên:............................. sinh ngày:....................................................

Chức vụ Đảng:..................... , chính quyền:....................................................

Chi bộ sinh hoạt, công tác:..................................................................................................................

Thực hiện Quy định….

Căn cứ …..

Nay tôi báo cáo kết quả chuyến đi nước ngoài như sau:

 • Nước đến:......................... , lịch trình đi và khoảng thời gian đi
 • Kết quả thực hiện mục đích, nội dung của chuyến đi:
 • Việc chấp hành các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên khi ở nước ngoài và khi quan hệ, tiếp xúc tổ chức, cá nhân nước ngoài:…………………………………………..
 • Việc bị phần tử phản động tác động, mua chuộc, lôi kéo vào các hoạt động chống Đảng và Nhà nước:..
 • Kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước các vấn đề liên quan:           .

Xin báo cáo kết quả chuyến đi nước ngoài đến Chi bộ…, Đảng ủy… nắm và có ý kiến chỉ đạo.

...., ngày…. tháng …. năm 20…

Người báo cáo

(Ký, ghi họ và tên)

Trên đây là thông tin về: Đảng viên đi nước ngoài không xin phép bị xử lý thế nào?

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng, giáo viên có phải nghề được tăng nhiều nhất?

Tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng, giáo viên có phải nghề được tăng nhiều nhất?

Tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng, giáo viên có phải nghề được tăng nhiều nhất?

Theo tinh thần Nghị quyết 27, giáo dục và y tế là 02 ngành được tăng lương nhiều nhất khi bắt đầu thực hiện cải cách tiền lương. Tuy nhiên, từ 01/7/2024, việc cải cách bị hoãn lại thì liệu giáo viên còn là nghề được tăng lương nhiều nhất nữa hay không?

Lý do quân đội, công an không bị cắt phụ cấp thâm niên?

Lý do quân đội, công an không bị cắt phụ cấp thâm niên?

Lý do quân đội, công an không bị cắt phụ cấp thâm niên?

Một trong những điều đáng chú ý trong đợt cải cách tiền lương 01/7/2024 chính là việc bãi bỏ phụ cấp thâm niên đối với công chức, viên chức. Tuy nhiên, điều này lại không áp dụng đối với quân đội, công an. Vậy lý do quân đội công an không bị cắt phụ cấp thâm niên là gì?