Đảng viên có quyền lợi gì? Đảng viên dự bị khác gì chính thức?

Tại nước ta, Đảng viên là một trong những lực lượng nòng cốt, đại diện cho công nhân và nông dân lao động. Vậy Đảng viên có quyền lợi gì?

Đảng viên có quyền lợi gì?

Đảng viên là đối tượng được đề cập đến tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Điều 1 Điều lệ Đảng nêu rõ:

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Theo đó, để được đứng trong vai trò là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người có nguyện vọng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về độ tuổi, trình độ học vấn, tiêu chuẩn của Đảng viên… như quy định nêu tại Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn.

Xem thêm: Điều kiện kết nạp Đảng viên mới nhất

Theo đó, Đảng viên sẽ có những quyền lợi nêu tại Điều 3 Điều lệ Đảng sau đây:

- Thông tin, thảo luận vấn đề về Điều lệ Đảng, cương lĩnh chính trị, chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng vào định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất; biểu quyết các công việc của Đảng.

- Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng.

- Chất vấn, phê bình các hoạt động của Đảng viên, tổ chức Đảng ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị và yêu cầu được cơ quan có trách nhiệm trả lời trong các khoảng thời hạn sau đây:

  • Ít nhất 30 ngày làm việc với Đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng.
  • Ít nhất 60 ngày làm việc với Đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng ở cấp huyện, tỉnh.
  • Ít nhất 90 ngày với Đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng ở cấp Trung ương.

Khi muốn kéo dài hơn thời gian nêu trên với các vụ việc phức tạp thì phải thông báo cho tổ chức Đảng, Đảng viên biết rõ lý do vì sao.

- Trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét, quyết định công tác, thi hành kỷ luật với Đảng viên.

Như vậy, khi đã đáp ứng đầy đủ điều kiện trở thành Đảng viên chính thức thì Đảng viên sẽ có các quyền lợi nêu trên. Ngoài ra, Đảng viên chính thức còn được giới thiệu quần chúng vào Đảng khi cùng công tác, lao động, học tập, sinh hoạt cùng nơi cư trú ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu.

dang vien co quyen loi gi

Quyền lợi khác nhau giữa Đảng viên chính thức và dự bị?

Mặc dù đều là Đảng viên nhưng Đảng viên chính thức và Đảng viên dự bị có nhiều đặc điểm khác nhau trong đó có quyền lợi cũng được hưởng khác nhau. Trong đó, Đảng viên dự bị là Đảng viên mới được kết nạp vào Đảng nhưng phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng để tiếp tục rèn luyện, giáo dục và tiến bộ.

Sau thời gian 12 tháng, nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Đảng viên, được Đảng viên chính thức giúp đỡ có văn bản nhận xét gửi đến cơ quan có thảm quyền để thực hiện chuyển từ dự bị sang Đảng viên chính thức và đủ tư cách Đảng viên thì Đảng viên dự bị sẽ được chuyển sang chính thức.

Theo đó, dưới đây là một số đặc điểm khác biệt trong đó có các quyền lợi giữa Đảng viên chính thức và Đảng viên dự bị như sau:

Tiêu chí

Đảng viên dự bị

Đảng viên chính thức

Quyền lợi

Đảng viên dự bị không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Có đầy đủ quyền của Đảng viên

Kỷ luật

Khiển trách, cảnh cáo

khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ

Thử thách

12 tháng dự bị tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp

Không quy định

Theo quy định tại bảng này, so với Đảng viên chính thức, Đảng viên dự bị có ít quyền lợi hơn gồm quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, khi đã vượt qua thời gian dự bị 12 tháng thì Đảng viên dự bị sẽ được chuyển sang chính thực, được hưởng đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của Đảng viên chính thức. Ngược lại, nếu không đủ tư cách Đảng viên thì sẽ bị đề nghị xoá tên trong danh sách Đảng viên dự bị.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Đảng viên có quyền lợi gì? Nếu còn thắc mắc liên quan đến Đảng viên và Đảng viên dự bị nói riêng, độc giả có thể liên hệ số tổng đài của LuatVietnam 1900.6192 để được tư vấn, giải đáp cụ thể.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Chỉ còn 3 đối tượng viên chức được hưởng biên chế suốt đời - họ là ai?

Chỉ còn 3 đối tượng viên chức được hưởng biên chế suốt đời - họ là ai?

Chỉ còn 3 đối tượng viên chức được hưởng biên chế suốt đời - họ là ai?

Hiện nay, phần lớn người được tuyển dụng vào làm viên chức sẽ ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, chỉ có một số trường hợp đặc biệt được hưởng biên chế suốt đời. Hãy theo dõi bài viết để biết các đối tượng được hưởng biên chế suốt đời này ai.