Tăng giảm font chữ:

Đã có 2 con, Đảng viên có được nhận con nuôi không?

Đảng viên sinh con thứ 3 là vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, nếu có con thứ 3 do nhận con nuôi thì Đảng viên có bị xử lý kỷ luật không?


Đảng viên có bị hạn chế gì khi nhận con nuôi không?

Theo Điều 14 Luật Nuôi con nuôi, chỉ khi có đủ các điều kiện sau đây thì một người mới được nhận con nuôi:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có tư cách đạo đức tốt.

- Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

- Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

Trong đó, nếu là cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên và có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở…

Cũng theo quy định tại Điều 14 này, có 04 đối tượng không được nhận con nuôi gồm:

- Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ với con chưa thành niên;

- Đang bị phạt tù;

- Chưa được xóa án tích về một trong các tội: Cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; Ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; Mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em…

Đồng thời, theo Điều lệ Đảng và các văn bản về xử lý kỷ luật Đảng, không có quy định nào hạn chế quyền nhận con nuôi của Đảng viên. Do đó, Đảng viên không bị hạn chế gì khi muốn nhận con nuôi.

đảng viên đã có 2 con có được nhận con nuôi không

Đã có 2 con Đảng viên có được nhận con nuôi (Ảnh minh họa)
 

Đảng viên có đã có hai con có thể nhận con nuôi hay không?

Theo phân tích ở trên, Đảng viên hoàn toàn có thể nhận con nuôi nếu không thuộc trường hợp bị cấm nhận con nuôi và đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã nêu tại Điều 14 Luật Nuôi con nuôi.

Ngoài ra, theo Điều 3 Luật Nuôi con nuôi, nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.

Do đó, việc Đảng viên đã có 02 con đẻ, muốn nhận thêm con nuôi không thuộc trường hợp vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình khi sinh con thứ 3.

Tuy nhiên, nếu Đảng viên thực hiện những hành vi nêu tại Quy định 102-QĐ/TW trong việc nhận con nuôi thì tùy mức độ, tính chất sẽ bị xử lý kỷ luật:

- Sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giả mạo giấy tờ để đăng ký nuôi con nuôi gây hậu quả ít nghiêm trọng (Bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách - Điều 24);

- Cố ý khai gian dối hoặc có hành vi lừa dối khi cho, nhận nuôi con nuôi (Bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức nếu có chức vụ - Điều 24);

- Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định (Bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ - Điều 27).

Như vậy, đã có 2 con đẻ, Đảng viên hoàn toàn được quyền nhận thêm con nuôi. Tuy nhiên, phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi và Quy định về xử lý kỷ luật Đảng viên nêu trên.

>> Đảng viên sinh con thứ 3: Toàn bộ quy định mới nhất

Nguyễn Hương

Nguyễn HươngNguyễn Hương
Chia sẻ:
Từ khóa: Đảng viên