Tăng giảm cỡ chữ:

Công chức phải kê khai tài sản của người thân như thế nào?

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 vừa có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 quy định cán bộ, công chức không chỉ kê khai tài sản của mình mà còn phải kê khai tài sản của người thân.

 

Phải kê khai tài sản của vợ/chồng, con chưa thành niên             

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 có nhiều quy định mới liên quan đến việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức. Tuy nhiên, đáng chú ý, Luật này vẫn giữ nguyên yêu cầu “Cán bộ, công chức phải kê khai tài sản của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên” như Luật Phòng, chống tham nhũng 2005.

Không chỉ phải kê khai tài sản lần đầu hay hằng năm, cán bộ, công chức còn phải có nghĩa vụ kê khai tài sản mọi biến động về tài sản, thu nhập của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên.

Công chức phải kê khai tài sản của người thân như thế nào?

Cán bộ, công chức phải kê khai tài sản của người thân (Ảnh minh họa)Những loại tài sản của vợ/chồng, con phải kê khai

Theo Điều 35 của Luật, cán bộ, công chức phải kê khai những loại tài sản, thu nhập sau của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên:

- Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng;

- Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên;

- Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;

- Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.


Khi nào phải kê khai tài sản của vợ/chồng, con?

Cũng giống như việc kê khai tài sản của chính mình, cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập của vợ/chồng, con vào những thời điểm sau:

- Kê khai trước 31/12/2019: Đối với cán bộ, công chức đương nhiệm;

- Kê khai chậm nhất kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí và vị trí công tác: Đối với cán bộ, công chức lần đầu giữ vị trí công tác;

- Trước ngày 31/12 của năm có biến động về tài sản: Nếu trong năm, tài sản, thu nhập của vợ/chồng hoặc con của cán bộ, công chức có biến động từ 300 triệu đồng trở lên;

- Trước ngày 31/12 hàng năm: Đối với người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên; Người làm công tác cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác;

- Kê khai chậm nhất 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác đối với người được dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác…

Trên đây là những nội dung liên quan đến việc cán bộ, công chức kê khai tài sản của người thân, căn cứ vào các Điều 33, 35 và 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

>> Hàng triệu cán bộ, công chức không còn phải kê khai tài sản hàng năm

Lan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: kê khai tài sản Phòng chống tham nhũng