Tăng giảm font chữ:

Các trường hợp công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật mới nhất

Cũng như công chức nói chung, công chức cấp xã sẽ bị xử lý kỷ luật nếu vi phạm quy định của pháp luật. Dưới đây là tổng hợp các trường hợp công chức cấp xã bị kỷ luật theo quy định mới nhất hiện nay.

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định 112/2011/NĐ-CP, việc kỷ luật công chức cấp xã được quy định như sau:

- Với công chức Văn phòng, thống kê; Địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường (với phường, thị trấn) hoặc Địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường (với xã); Tài chính, kế toán; Tư pháp, hộ tịch; Văn hóa, xã hội: Áp dụng các hình thức kỷ luật gồm:

  • Khiển trách;
  • Cảnh cáo;
  • Hạ bậc lương;
  • Buộc thôi việc.

- Với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã: Áp dụng các hình thức kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

Đáng chú ý: Với Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã nếu bị giáng chức hoặc cách chức mà không sắp xếp được chức danh công chức khác ở cấp xã thì đồng thời giải quyết chế độ thôi việc.

Cụ thể, công chức cấp xã vi phạm các hành vi sau đây thì bị xem xét xử lý kỷ luật:

STT

Hình thức kỷ luật

Hành vi vi phạm

1

Khiển trách

- Có thái độ hách dịch, cửa quyền;

- Gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ;

- Không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng;

- Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức nơi đang công tác;

- Tự ý nghỉ việc từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc trong một tháng;

- Sử dụng tài sản công trái pháp luật;

- Xác nhận giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

- Vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm…

2

Cảnh cáo

- Cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

- Sử dụng thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác để vụ lợi;

- Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng;

- Tự ý nghỉ việc từ 05 đến dưới 07 ngày làm việc trong một tháng;

- Sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan công an thông báo về cơ quan, tổ chức nơi đang công tác;

-Với các công chức không phải Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã: Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ;

- Vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm… nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật, có thể khắc phục được hậu quả.

3

Hạ bậc lương

- Không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác;

- Lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái pháp luật với mục đích vụ lợi;

- Vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm… không thể khắc phục được hậu quả.

4

Giáng chức

(chỉ áp dụng với Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã)

- Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng;

- Vi phạm rất nghiêm trọng quy định về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm… nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật;

- Để xảy ra hành vi vi phạm nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn.

5

Cách chức

(chỉ áp dụng với Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã)

- Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng;

- Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ;

- Vi phạm rất nghiêm trọng quy định về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm…

6

Buộc thôi việc

- Bị phạt tù mà không được hưởng án treo;

- Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng;

- Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Tự ý nghỉ việc từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp;

- Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn mại dâm…

Trên đây là toàn bộ các trường hợp công chức cấp xã bị kỷ luật. Tùy vào mức độ vi phạm, hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả… mà công chức xã sẽ bị kỷ luật bằng hình thức tương ứng.

Ngoài ra, từ ngày 01/7/2020, Luật Cán bộ, công chức sửa đổi đã có nhiều quy định mới liên quan đến việc kỷ luật công chức nói chung và công chức cấp xã nói riêng. Cụ thể tại bài viết dưới đây:

>> 6 quy định mới về kỷ luật công chức áp dụng từ 01/7/2020

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Kỷ luật công chức