Thông tin quan trọng mọi công chức cần biết trước 15/12/2020

Năm 2020 đã sắp qua đi, thời điểm cuối năm này có nhiều việc các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cần phải làm, mà một trong số đó là đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.

Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trước 15/12/2020

VIệc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2020 được thực hiện theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP Chính phủ. Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này chỉ rõ:

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.


Như vậy, trước ngày 15/12/2020 chính là thời điểm mọi cơ quan, đơn vị phải thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (trước đây quy định thời điểm đánh giá, xếp loại là trong tháng 12).

công chức cần biết trước 15/12/2020

Sắp hết hạn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức (Ảnh minh họa)


Việc đánh giá, xếp loại này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Bởi kết quả của việc đánh giá sẽ là cơ sở để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật…

Đồng thời, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cũng được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Xem thêm: Những điểm mới về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức tại Nghị định 90


5 quy định về đánh giá, xếp loại cuối năm công chức cần biết

Tại Điều 2 và Điều 20 của Nghị định 90, Chính phủ cũng hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm trong từng trường hợp cụ thể, như:

- Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

- Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

- Cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng.

Nếu công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.

-  Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sau đó, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng.

Trên đây là thông tin quan trọng mọi cán bộ, công chức cần biết trước 15/12/2020 liên quan đến việc đánh giá, xếp loại cuối năm. Trong bài viết tiếp theo, LuatVietnam sẽ tổng hợp toàn bộ những việc cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên phải làm trước khi bước sang năm mới 2021. 

>> Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 

>> Mẫu Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công, viên chức

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Lý do quân đội, công an không bị cắt phụ cấp thâm niên?

Lý do quân đội, công an không bị cắt phụ cấp thâm niên?

Lý do quân đội, công an không bị cắt phụ cấp thâm niên?

Một trong những điều đáng chú ý trong đợt cải cách tiền lương 01/7/2024 chính là việc bãi bỏ phụ cấp thâm niên đối với công chức, viên chức. Tuy nhiên, điều này lại không áp dụng đối với quân đội, công an. Vậy lý do quân đội công an không bị cắt phụ cấp thâm niên là gì?