Chính sách mới áp dụng với Trưởng thôn từ 01/8/2023

Nghị định 33/2023/NĐ-CP ban hành đã mang đến nhiều thay đổi trong chế độ, chính sách với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn. Dưới đây là hai chính sách mới áp dụng với Trưởng thôn từ 01/8/2023.

Chính sách tăng phụ cấp cho Trưởng thôn từ 01/8/2023

Từ ngày 01/8/2023, theo khoản 2 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP, quỹ phụ cấp dùng để chi trả hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được khoán như sau:

- Khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở: Áp dụng với các địa bàn thôn có đặc điểm sau đây:

  • Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên.
  • Là thôn, tổ dân phố của cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự do cơ quan có thẩm quyền quyết định.
  • Thôn, tổ dân phố ở khu vực biên giới, hải đảo.
  • Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã.

- Khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở: Áp dụng với những thôn, tổ dân phố không thuộc trường hợp được khoán quỹ phụ cấp 6,0 lần mức lương cơ sở.

Trong đó, các đối tượng được hưởng quỹ phụ cấp này gồm 03 chức danh là: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn (nếu là thôn) hoặc Tổ trưởng tổ dân phố (nếu là tổ dân phố); Trưởng Ban công tác Mặt trận.

Do đó, mức khoán quỹ phụ cấp 6,0 lần mức lương cơ sở hoặc 4,5 lần mức lương cơ sở là mức tổng phụ cấp của cả ba chức danh nêu trên. Việc quyết định mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh (trong đó có Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố) sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, căn cứ vào:

- Nguồn kinh phí ngân sách chi cho cải cách tiền lương của địa phương.

- Đặc thù của từng thôn, tổ dân phố.

Theo quy định cũ, mức phụ cấp của các đối tượng này đang áp dụng tại khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP gồm:

- Khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở: Chi trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

- Khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở: Chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong trường hợp sau đây:

  • Có từ 350 hộ gia đình trở lên.
  • Thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự do cơ quan có thẩm quyền quyết định.
  • Thuộc xã biên giới/hải đảo.

Về việc chi trả phụ cấp cho các đối tượng hoạt động không chuyên trách, trong đó có Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định, có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng và chỉ áp dụng với các chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận.

Đồng thời, từ 01/7/2023, mức lương cơ sở cũng tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP về tăng lương cơ sở nên tại thời điểm áp dụng mức phụ cấp mới của Trưởng thôn sẽ căn cứ vào lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng (mức lương cơ sở mới tăng 310.000 đồng/tháng).

Theo đó, Trưởng thôn cũng như các đối tượng không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố sẽ được hưởng mức khoán quỹ phụ cấp 6,0 lần mức lương cơ sở tương đương là 10,8 triệu đồng/tháng và mức khoán quỹ phụ cấp 4,5 lần mức lương cơ sở tương đương là 8,1 triệu đồng/tháng.

Như vậy, so với quy định cũ, từ 01/8/2023, Trưởng thôn nói riêng và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sẽ được hưởng mức phụ cấp cao hơn do mức khoán quỹ phụ cấp cũng cao hơn vì hai lý do:

- Tăng lương cơ sở từ 01/7/2023.

- Tăng hệ số quỹ khoán phụ cấp áp dụng với các đối tượng.

Chính sách mới áp dụng với Trưởng thôn từ 01/8/2023
Chính sách mới áp dụng với Trưởng thôn từ 01/8/2023 (Ảnh minh hoạ)

Trường hợp Trưởng thôn được hưởng 100% phụ cấp kiêm nhiệm

Ngoài việc tăng phụ cấp cho Trưởng thôn, chính sách mới áp dụng với Trưởng thôn từ 01/8/2023 là quy định mới về mức phụ cấp khi Trưởng thôn kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố khác.

Cụ thể:

- Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm (khoản 2 Điều 20 Nghị đinh 33/2023/NĐ-CP).

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố: hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm (khoản 4 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP).

Đồng thời, khuyến khích Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đồng thời là Bí thư chi bộ (thực hiện kiêm nhiệm).

Trong khi đó, quy định cũ tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 13/2019/TT-BNV chỉ quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

Như vậy, theo quy định mới, từ 01/8/2023, pháp luật đã ấn định cụ thể mức phụ cấp kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách là 100% mức phụ cấp được hưởng của chức danh mà người này kiêm nhiệm.

Trên đây là chính sách mới áp dụng với Trưởng thôn từ 01/8/2023 theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết:
(6 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục