Toàn bộ chế độ với công chức, viên chức vùng đặc biệt khó khăn

Chế độ với công chức vùng đặc biệt khó khăn và chế độ với viên chức vùng đặc biệt khó khăn được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 thay thế cho Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về toàn bộ chế độ với công chức vùng đặc biệt khó khăn và chế độ với viên chức vùng đặc biệt khó khăn: Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1; xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn; Các thôn, buôn, xóm, bản, làng… đặc biệt khó khăn.

1. Phụ cấp thu hút 

Cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút với thời gian thực tế làm việc không quá 60 tháng (05 năm). Mức hưởng tính theo công thức:

Phụ cấp thu hút = 70% (mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên, nếu có)

Có thể thấy, mức hưởng loại phụ cấp này không được tính theo con số cụ thể bởi đây là loại phụ cấp tính theo mức lương hiện hưởng. Tuy nhiên, dù tính theo cách nào, trong năm 2023, khi lương cơ sở tăng sẽ kéo theo mức lương hiện hưởng cũng tăng.

Do đó, phụ cấp thu hút của công chức, viên chức vùng đặc biệt khó khăn cũng sẽ tăng.

chế độ với công chức vùng đặc biệt khó khăn

2. Phụ cấp công tác lâu năm

Bên cạnh phụ cấp thu hút, chế độ với công chức vùng đặc biệt khó khăn và chế độ với viên chức vùng đặc biệt khó khăn còn có phụ cấp hàng tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc tại đây, cụ thể:

STT

Thời gian làm việc

Hệ số

Phụ cấp

Hết 30/6/2023

Từ 01/7/2023

1

Từ đủ 05 - dưới 10 năm

0,5

745.000

900.000

2

Từ đủ 10 - dưới 15 năm

0,7

1.043.000

1.260.000

3

Từ đủ 15 năm trở lên

1,0

1.490.000

1.800.000

Do đó, từ nay đến hết 30/6/2023, mức phụ cấp này dao động từ 745.000 đồng/tháng đến 1,49 triệu đồng/tháng nhưng từ 01/7/2023 trở đi thì mức phụ cấp này đã được điều chỉnh tăng từ 900.000 đồng/tháng đến 1,8 triệu đồng/tháng.


3. Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác

Trước đây theo Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ, nếu muốn được trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng đặc biệt khó khăn thì nam phải đến làm việc từ 05 năm trở lên, nữ từ 03 năm trở lên.

Hiện nay, khoản trợ cấp này được chi trả ngay khi nhận công tác và chỉ thực hiện 01 lần trong tổng thời gian thực tế làm việc.

Theo đó, mức hưởng trợ cấp bằng 10 tháng lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng nhưng từ 01/7/2023, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Do đó, nếu cán bộ, công chức, viên chức đến công tác lần đầu tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được nhận ngay mức trợ cấp là 14,9 triệu đồng trong thời gian từ nay đến hết 30/6/2023 và 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023 trở đi.

Trong trường hợp có gia đình cùng đến theo cán bộ, công chức thì ngoài khoản trợ cấp lần đầu kia, còn được trợ cấp:

- Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình theo thực tế;

- Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình: 17.880.000 đồng trong thời gian đến hết 30/6/2023 và từ 01/7/2023 trở đi là 21,6 triệu đồng.

chế độ với công chức vùng đặc biệt khó khăn

4. Trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt

So với quy định chung chung trước đây, hiện nay việc trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt, sạch đã được quy định cụ thể, chi tiết hơn về căn cứ, cách tính cũng như điều kiện để được hưởng khoản trợ cấp này.

Theo đó, khi không có nước ngọt và sạch hoặc có nhưng không đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt từ 01 tháng liên tục trở lên trong năm thì được trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt sau khi trừ đi phần chi phí nước ngọt sinh hoạt tính trong lương:

Mức trợ cấp được hưởng 01 tháng: a x (c - d).

Mức trợ cấp được hưởng trong 01 năm: a x (c - d) x b.

Trong đó:

a: Định mức tiêu chuẩn: 06 m³/người/tháng;

b: Số tháng thực tế thiếu nước ngọt và sạch trong 01 năm;

c: Chi phí mua và vận chuyển 01m³ nước ngọt và sạch đến nơi ở và nơi làm việc của cán bộ, công chức;

d: Giá nước ngọt và sạch - giá kinh doanh 01 m³ nước sạch.


5. Trợ cấp khi chuyển công tác, nghỉ hưu

Nếu cán bộ, công chức nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp kể từ ngày nghỉ hưu.

Tuy nhiên, nếu có thời gian công tác ở vùng đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên thì vẫn được hưởng trợ cấp 01 lần do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi nghỉ hưu chi trả.

Mức hưởng trợ cấp được tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn: Mỗi năm công tác tại đây được trợ cấp bằng ½ mức lương tháng hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ, lãnh đạo, thâm niên vượt khung (nếu có) tại thời điểm nghỉ hưu;


6. Tiền tàu xe khi nghỉ việc riêng

Trong thời gian làm việc tại nơi có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được thanh toán tiền tàu xe đi, về với gia đình ngoài tiền lương được hưởng trong các dịp nghỉ hàng năm, nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ việc riêng.


7. Hỗ trợ học phí khi đi học bồi dưỡng nghiệp vụ

Nếu cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm thì được hỗ trợ:

- Tiền mua tài liệu học tập;

- Hỗ trợ 100% tiền học phí, chi phí đi lại từ nơi làm việc đến nơi học tập;

Đặc biệt: Nếu công tác tại vùng dân tộc ít người tự học tiếng dân tộc để phục vụ nhiệm vụ được giao thì được hỗ trợ tiền mua tài liệu và tiền bồi dưỡng cho việc tự học. Số tiền hỗ trợ này bằng mức hỗ trợ cho việc học tập ở các trường, lớp chính quy.


8. Phụ cấp ưu đãi theo nghề

Có 03 nhóm đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề theo quy định tại Điều 11 Nghị định 76 năm 2019 gồm:

- Nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp là công chức, viên chức.

- Người trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế tại Trạm y tế cấp xã; Bệnh viện và các cơ sở y tế khác từ cấp xã trở lên; Nhà hộ sinh; Trung tâm y tế…

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, nhân viên quân y trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các Trạm y tế kết hợp quân dân y.

Trong đó:

Mức hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

chế độ với công chức vùng đặc biệt khó khăn

9. 2 khoản phụ cấp dành riêng cho giáo viên

Đối tượng giáo viên luôn là đối tượng được quan tâm trong xã hội. Ngoài những phụ cấp nêu trên, nếu giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn thì còn được hưởng 02 khoản phụ cấp nữa là phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số.

9.1 Phụ cấp lưu động

Nếu nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục đang làm chuyên trách về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục buộc phải đi lại thường xuyên giữa các thôn thì còn được hưởng phụ cấp lưu động là 0,2 so với mức lương cơ sở.

Tính từ 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì mức hưởng phụ cấp lưu động là 360.000 đồng/tháng còn trước đó thì mức phụ cấp lưu động là 298.000 đồng/tháng.

9.2 Phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số

Bên cạnh phụ cấp lưu động, nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục dạy tiếng dân tộc thiểu số sẽ được hưởng phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số với mức hưởng là 50% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Trên đây là 09 chế độ với công chức vùng đặc biệt khó khăn và chế độ với viên chức vùng đặc biệt khó khăn. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết:
(3 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục